Nieuws

Aantal bevers in Groningen en Drenthe neemt toe; doding dreigt

De beverpopulatie in Groningen en Drenthe is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Maar die toename heeft ook een keerzijde: de waterveiligheid komt in het geding wanneer bevers gaan graven in dijken en kaden. Tegelijkertijd neemt het aantal herplaatsingsgebied af, waardoor het moment nadert waarop de provincies moeten overgaan tot het doden van een gevangen bever, zo meldt de provincie Groningen.


Leestijd: 1 minuut

Foto | Provincie Groningen
Foto | Provincie Groningen

In 2021 stelden de provincies Groningen en Drenthe het beverbeheerplan op waarin staat in welke gebieden de bever welkom is (groen) en in welke gebieden niet (rood). In de die laatste gebieden vormt de bever namelijk een risico voor de waterveiligheid. Ook staat in het plan welke maatregelen er moeten worden genomen wanneer het dier een bedreiging vormt.

In de praktijk betekent dit dat bevers vanuit rode gebieden werden overgeplaatst naar groene. Maar het vangen en herplaatsen van de beesten naar geschikte gebieden wordt steeds moeilijker. Bevers zijn territoriaal en in de geschikte leefgebieden leven inmiddels al meerdere beverfamilies. Het moment komt dichterbij waarop er geen geschikte groene gebieden meer zijn om de bever naartoe te verplaatsen. Op dat moment zal worden overgegaan op het doden van een bever, zoals afgesproken in het beverbeheerplan.

Naast waterveiligheid bijvoorbeeld door kans op een doorbraak van dijken, kan een bever in de buurt van (spoor)wegen ook zorgen voor schade en onveilige situaties. Hiernaast kan het natuurlijke gedrag van bevers op lokale schaal serieuze problemen geven. Gegraven beverholen onder schouwpaden zijn onacceptabel. Dan bestaat het risico dat (landbouw) voertuigen verzakken of kantelen.