Nieuws

Adviesraden: “Elke regio telt!”

Drie adviesraden van de overheid vinden dat het rijksbeleid zich sterker moet richten op de regio. Volgens de raden is dit nodig om de grote regionale verschillen in Nederland te overbruggen.


Leestijd: 1 minuut

De verschillen tussen regio’s zijn er niet alleen in landschappelijk en cultureel opzicht. Het gaat ook om de kansen die mensen hebben op het vinden van een passende baan, om onderwijs te volgen op een passende locatie en om gezond oud te worden.

Volgens de drie adviesraden (de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)) hebben vooral gebieden buiten de economische centrumgebieden te maken met achterstanden. Met economische centrumgebieden duiden de raden op de Randstad en de regio Eindhoven.

Volgende de raden zijn deze verschillen niet nieuw, maar zijn de verschillen de laatste jaren wel groter geworden. Daarom zijn er veranderingen nodig binnen de overheid en bij bestuurders: “Zij moeten in elke afweging gaan meewegen wat de consequenties zijn voor verschillende regio’s. Dat zal niet gemakkelijk zijn omdat diep gewortelde patronen, routines en systemen verandering behoeven. Het is een proces van lange adem. En toch moet het. Het zal vast niet altijd in één keer goed gaan, maar de veranderingen moet wel nu meteen beginnen.”