Nieuws

Afgelopen jaar minder muskusratten gevangen; populatie beter onder controle

De waterschappen in het Noordoosten van het land weten de populatie muskus- en beverratten steeds beter onder controle te houden. Er werden vorig jaar 9 procent minder muskusratten gevangen dan het jaar ervoor: in totaal 6.309. Ter vergelijking: zo’n tien jaar werden er in dit gebied nog zo’n 65.000 muskusratten per jaar gevangen.


Leestijd: 1 minuut

Er werden vorig jaar wel meer beverratten gevangen. In 2023 waren dit er 561 tegenover 322 beverratten in 2022. Nederland heeft geen eigen populatie beverratten. Ruim 95 procent van de vangsten vindt plaats direct langs de grens met Duitsland. Als beverratten direct langs de grens worden gevangen, wordt voorkomen dat ze zich opnieuw over het hele land verspreiden.

Muskus- en beverratten komen van nature niet voor in Nederland, ze zijn hier door menselijk handelen beland. Ook hebben de dieren bij ons nauwelijks natuurlijke vijanden. De dieren worden bestreden omdat ze schade brengen aan waterkeringen en oevers, door holen en gangen in dijken te graven. Ook maken ze nestkommen met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels. Zo veroorzaken ze verzakkingen in dijken en kades. In het ergste geval kan een dijk of kade doorbreken en een polder onder water lopen.

Terugdringen tot landsgrens

De bestrijding van muskus- en beverratten is in ons land bij wet geregeld. In 2019 is besloten door waterschappen om, net als de beverrat, ook de muskusrat terug te dringen tot de landsgrens. Het streven is dat in 2034 in het binnenland van Nederland geen levensvatbare populatie meer is.