Nieuws

Akkoord met NAM: 500 miljoen voor schade door bodemdaling

Groningse overheden hebben woensdag een akkoord bereikt met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Daarmee is er zekerheid op een bedrag van een half miljard euro schadevergoeding voor bodemdaling door gaswinning.


Leestijd: 1 minuut

De zekerheidsstelling houdt in dat wanneer NAM schadevergoeding moet betalen op basis van een overeenkomst uit 1983, de partijen de garantie hebben dat de NAM kan voldoen aan deze verplichting. Het gaat dan om schade aan waterbouwkundige infrastructuur als dijken, bruggen en gemalen.

Het akkoord met de NAM is gesloten door de provincie Groningen, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en Groningen Seaports (GSP).

In de overeenkomst uit 1983 staan een aantal momenten waarop de partijen financiële zekerheid kunnen eisen van NAM. Het beëindigen van de gaswinning uit het Groningenveld is een van die momenten. Nu het erop lijkt dat de gaswinning beëindigd gaat worden, hebben de partijen besloten om financiële zekerheid van NAM te eisen.

De financiële zekerheid is vastgelegd in een minnelijke regeling en een bankgarantie. De hoogte van het bedrag van de bankgarantie zal in hoogte afnemen met iedere schadevergoeding die in de toekomst wordt uitgekeerd na beoordeling door de commissie bodemdaling.

Die commissie onderzoekt de toekomstige kostenclaims voor bodemdalingsschade. Zodra dit onderzoek is afgerond, zal de commissie het uiteindelijke bedrag bepalen waarvoor NAM zekerheid moet stellen. Dat uiteindelijke bedrag zal nooit hoger zijn dan 574,3 miljoen euro. Dat is het bedrag dat nog over is van het totale bedrag dat door NAM beschikbaar is gesteld onder de overeenkomst.