Nieuws

Alders: ‘Effect Zweeftrein voor Noorden onderschat’


Leestijd: 1 minuut

Volgens Alders gaat het slechts om één van de vele adviezen die het kabinet nog bereiken alvorens het een principebesluit moet nemen over de komst van de magneettrein op het traject van de Zuiderzeelijn. ‘Er staan in het advies van beide Raden best een aantal zaken in waar ik het mee eens ben. Maar de hoofdconclusie deel ik niet’, aldus de Groningse Commissaris die vindt dat er nog steeds alle aanleiding is om te pleiten voor een snelle aanleg van een zweeftrein tussen het Noorden en de Randstad.De beide Raden vragen zich in hun advies af of een magneetzweefbaan naar het Noorden wel rendabel te krijgen is. Maar volgens Alders is uit onderzoek al gebleken dat dat wel zal lukken. Ook schrijven de Raden dat de effecten van de zweeflijn op het wonen en werken bescheiden zijn. ‘Dat klopt inderdaad als je de Randstad als maatstaf neemt. Maar voor de maatstaven van de noordelijke economie zijn de effecten van de zweeflijn wel degelijk groot. Voor de Randstad maken een paar duizend arbeidsplaatsen misschien niet zoveel uit. Maar voor het Noorden is dat een groot effect’.Volgens Alders is de kans dat de zweeflijn naar het Noorden wordt doorgetrokken omstreeks 2010 er door het advies van beide Raden niet kleiner op geworden. ‘Binnenkort komen er ook nog resultaten van onderzoeken naar de economische gevolgen van de lijn. We gaan er van uit dat die conclusies positief zullen zijn’.