Nieuws

“Ambulancezorg Groningen speurt naar klokkenluiders in mail personeel"

Ambulancezorg Groningen is een intern onderzoek gestart naar het ‘lekken’ van informatie naar het Dagblad van het Noorden. Volgens de krant zouden mails van medewerkers zijn gescreend op het doorspelen van gegevens naar journalisten.


Leestijd: 1 minuut

Toename dodelijke verkeersslachtoffer in Groningen
Toename dodelijke verkeersslachtoffer in Groningen

Afgelopen weekend schreef het Dagblad van het Noorden over angstcultuur, seksueel grensoverschrijdend gedrag, gebrekkig materiaal en de slordige omgang met patiëntendossiers bij Ambulancezorg Groningen. Het artikel kwam tot stand op basis van gesprekken met werknemers en oud-werknemer.

Een woordvoerder van Ambulancezorg Groningen kwam naar aanleiding van de publicatie met een reactie naar het Dagblad: “Het management is geschrokken dat er onbeheerst – zonder enig overleg met de leiding en communicatie – documenten met de pers zijn gedeeld. Zeker binnen een zorgorganisatie is het van belang dat er met interne informatie vertrouwelijk wordt omgegaan.”

Daarbij bleef het niet: anonieme medewerkers berichtten vervolgens aan de krant dat teamleiders hadden gemeld dat alle mails van medewerkers zijn gescreend. Volgens een woordvoerder is niet in de mailboxen zelf gekeken, maar is alleen op ‘metaniveau’ in de loggegevens gezocht of werknemers hebben gemaild naar deze krant.

Het interne onderzoek zou er al toe hebben geleid dat inmiddels één medewerker thuis zit omdat deze verdacht wordt van het lekken van informatie. Het zou gaan om een ambulanceverpleegkundige.

Ambulancezorg Groningen kwam daarop met een reactie: “In het kader van de privacy van mensen doen we geen uitspraken over individuele casussen binnen onze organisatie. Het betreft hier een interne aangelegenheid.’’

Kamervragen

SP-Kamerlid Maarten Hijink heeft donderdag al Kamervragen gesteld aan minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij wil weten of de onthullingen in deze krant aanleiding zijn voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) om nogmaals met betrokkenen, onder wie ook de klokkenluiders, in gesprek te gaan.  Yaneth Menger, raadslid voor de Stadspartij 100% voor Groningen, zal woensdag 12 oktober aan het Groningse college vragen of het op de hoogte is van de situatie en zo ja, hoe lang al.