Nieuws

B&W Groningen geeft rapport Grote Markt-project toch vrij


Leestijd: 1 minuut

Oppositiepartij GroenLinks en collegepartner D66 hebben de verantwoordelijke wethouder W. Smink (PvdA) gesommeerd het rapport openbaar te maken vòòr de raadsvergadering die volgende week aan de plannen en het referendum daarover wordt gewijd.Het verslag stelt dat het mogelijk is een parkeergarage onder de Grote Markt aan te leggen met minimale risico’s voor de omringende monumenten, mits aan een aantal belangrijke randvoorwaarden wordt voldaan. Er zal nog veel extra onderzoek moeten worden verricht naar bodem, grondwater en de bouwkundige staat van monumentale panden als de Martinitoren, de Martinikerk en het oude stadhuis.Burgemeester J. Wallage (PvdA) onderstreepte nog eens dat het college bij de kleinste twijfel over het waarborgen van de monumenten het plan zal aflasten. ,,Het kan niet zo zijn dat er ook maar één groep inwoners in Groningen bezorgder is om de stad en zijn centrum dan wij’’, aldus Wallage. De reden dat het rapport niet eerder naar buiten werd gebracht is dat de gemeente de stichting Martinikerk had toegezegd de resultaten met haar te overleggen alvorens ze aan de buitenwereld te openbaren.