Nieuws

“Behoud de bruine kroeg in Groningen”

Het voortbestaan van de bruine kroeg staat onder druk, en daarom moet die beschermd worden. Dat vinden de PvdA en Stadspartij 100% voor Groningen.


Leestijd: 1 minuut

In navolging van de Amsterdamse PvdA-fractie komen de Groningse partijen daarom woensdag in de gemeenteraad met een voorstel om de bruine kroeg te beschermen en te promoten. Het voorstel wordt mede-ingediend door de SP, Partij voor het Noorden en D66.

Sociale functie

Uit cijfers van de gemeente blijkt dat het aantal cafés in Groningen vanaf 2010 maar liefst 62 in aantal is afgenomen. Daaronder bevinden zich ook bruine kroegen. “De bruine kroeg is bijzonder in het horeca-aanbod en moeten we koesteren,” zegt raadslid Rico Tjepkema. “Het zijn juist die plekken waar iedereen welkom is en waar je elkaar met al je verschillende achtergronden ontmoet. Ze hebben een sociale en verbindende functie in onze buurten die we als volkspartij niet kwijt willen, ze moeten niet verdrongen worden.”

De sociaaldemocraten wijzen erop dat als een bruine kroeg vertrekt, die niet zomaar meer terugkomt. Amrut Sijbolts van de Stadspartij ziet dat ook: “belangrijk is dat de functie van een bruine kroeg voor een buurt en dorp behouden blijft. Het is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, en waar er goede gesprekken gevoerd kunnen worden. Het is wat anders dan een sapjesbar.”

Monumentale status en promotie

De PvdA en Stadspartij willen dat de resterende bruine kroegen in de gemeente in kaart worden gebracht. Vervolgens moet gekeken worden wat de historische, sociale en monumentale waarde daarvan is. Aan de hand daarvan wil de partij dat monumentale status toegekend wordt aan de kroegen. “Want de authentieke interieurs verdienen bestaanszekerheid, die behoren tot ons cultureel erfgoed,” aldus Tjepkema. Daarnaast stellen de partijen voor om samen met de kroegbazen de bruine kroegen letterlijk en figuurlijk op de kaart te zetten en ze te promoten.