Nieuws

Boostercampagne in Groningen verder versneld

GGD Groningen zet alle zeilen bij om nog verder op te schalen met de boostercampagne. Door het inzetten van extra prikkers, verruiming van de openingstijden en intensivering van de samenwerking met huisartsen kunnen nog meer Groningers snel een boosterprik krijgen.


Leestijd: 2 minuten

Boostercampagne in Groningen verder versneld
Boostercampagne in Groningen verder versneld

Na de opschaling die al was is ingezet kwam afgelopen week het verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om extra te versnellen in verband met de oprukkende omikronvariant van het coronavirus. De GGD heeft daarom in samenspraak met huisartsen, Veiligheidsregio en de gemeenten gekeken hoe er kan worden versneld. Waar de GGD de massavaccinatie voor alle leeftijden uit de samenleving voor zijn rekening neemt, geven huisartsen de booster primair aan kwetsbare groepen uit hun praktijk.

“We waren al behoorlijk opgeschaald. Iedereen die volgens zijn leeftijd aan de beurt is, kan binnen een week een prikafspraak hebben’’, zegt directeur Jos Rietveld van GGD Groningen. “Omdat de urgentie hoog is gaan we over op de maximale versnelling. Dit doen we door de openingstijden te verruimen en nóg intensiever samen te werken met huisartsen. Ook springen het UMCG en eigen medewerkers van de GGD bij. Zo kunnen we in de loop van deze week 11.000 vaccinaties per dag zetten.”

Trudy Oldenhuis, voorzitter van de Huisartsenkring Groningen, geeft aan dat een groot deel van de huisartsen zich waar mogelijk de komende weken zal inzetten voor het vaccineren. “We werkten de afgelopen weken al prima samen met de GGD bij het vaccineren van patiënten aan huis. Fijn dat we nu de mogelijkheid hebben patiënten die binnen onze kwetsbare groep vallen te vaccineren.” Huisartsen zetten de prik bij de meest kwetsbare patiënten uit hun praktijk. De huisartsen nodigen patiënten die daarvoor in aanmerking komen zelf uit. Patiënten wordt dringend gevraagd niet zelf contact op te nemen met de praktijk.

“We willen in Groningen maximaal versnellen. We zijn blij dat we de huisartsen in Groningen bereid hebben gevonden samen met de GGD de komende weken hard aan de slag te gaan. De gemeenten kunnen daarbij waar nodig ondersteuning bieden”, zegt burgemeester Koen Schuiling, tevens voorzitter van Veiligheidsregio Groningen.

Om alles goed en snel te laten verlopen wordt de boostervaccinatie voor de rest van de samenleving alleen op afspraak gegeven. Het dringende advies is om de afspraak online te maken. Op dit moment kan ieder, geboren in 1967 of eerder, die tenminste drie maanden geleden de laatste prik heeft gehad een afspraak maken. Zo gauw er ruimte is om afspraken te maken worden nieuwe jaargroepen geboren na 1967, zorgmedewerkers en de griepprikgroep uitgenodigd. Dit gebeurt via uitnodigingsbrieven, sociale media, website en sms’jes, zodat meer mensen sneller hun boosterprik kunnen halen.