Nieuws

Burgers kopen zelf landbouwgrond bij Groningen om biodiversiteit te verbeteren

Een coöperatie van burgers die zich zorgen maken over de afname van vogels, insecten en andere soorten in Nederland, wil een perceel grond van 26 hectare in Onnen bij Groningen kopen. De coöperatie wil er een mozaïek-landschap aanleggen met kleine akkers, hagen en houtwallen. Het boerenland moet zo weer aantrekkelijk worden voor allerlei soorten insecten, vogels, zoogdieren, planten én levensvormen in de bodem.


Leestijd: 1 minuut

Burgers kopen zelf landbouwgrond bij Groningen om biodiversiteit te verbeteren
Burgers kopen zelf landbouwgrond bij Groningen om biodiversiteit te verbeteren

De coöperatie luistert naar de naam “Burgercoöperatie Land van Ons”. Deze burgercoöperatie die landbouwgrond aankoopt namens meer dan 12.000 deelnemers werd opgericht in 2019. Op de eigen stukken land wordt de biodiversiteit en het landschap hersteld en kunnen pachters duurzaam boeren.

De coöperatie bezit stukken boerenland in Friesland, Drenthe, Overijssel, Zuid-Holland en Brabant, waar in Den Bosch een voedselbosperceel wordt ontwikkeld. En, als de leden van de coöperatie akkoord gaan, straks ook in Groningen.

Land van Ons ziet allerlei mogelijkheden. Voorzitter Franke Remerie: “Aankomende zomer gaan we al resultaten zien. In mei beginnen we met het inzaaien van 3 ha met boekweit, een gewas dat door z’n uitbundige bloei een insectentrekker bij uitstek is. We zijn dus niet een organisatie van beleidsplannen schrijven, we gaan direct en concreet aan de slag om het landschap te verbeteren. Op onze eigen grond zorgen we dat het aantal soorten weer toeneemt. We hopen dat onze aanpak mensen in de buurt aanspreekt. Het mooie is dat iedereen mee kan doen want het landschap is van ons allemaal. Door met elkaar eigenaar te worden hebben we de regie in eigen hand en kunnen we ervoor zorgen dat onze leefomgeving snel weer aantrekkelijker wordt”.

Meer: https://landvanons.nl