Nieuws

Commentaar: Groene waterstof-plan Eemshaven geeft Groningen nieuwe sleutelpositie in Nederlandse energievoorziening

Duizelingwekkend. Zo zou je het nieuws van donderdag 27 februari 2020 kunnen omschrijven. Want dat was de dag dat een consortium van Gasunie, Groningen Seaports en Shell Nederland aankondigde dat zij willen beginnen met het project ‘NortH2’: de productie van groene waterstof met behulp van stroom die door een megawindpark op zee wordt opgewekt. Wat de betekenis van deze plannen voor Stad en Ommeland zal zijn, dat is niet exact te zeggen, maar zeker is wel dat dat bijzonder groot zal zijn. Want ga maar na:


Leestijd: 2 minuten

  • De plannen leiden tot de productie van groene waterstof met behulp van stroom die door een megawindpark op zee wordt opgewekt – 3 tot 4 gigawatt in 2030, waarmee invulling wordt gegeven aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord.
  • Daarnaast voorziet het plan in een grote ‘elektrolyser’ in de Eemshaven, waar de windenergie wordt omgezet in groene waterstof. Het consortium overweegt verder de mogelijkheid om elektrolysers op zee te plaatsen. Daarnaast heeft het de ambitie om door te groeien naar zo’n 10 gigawatt rond 2040. 
  • Met dit project wordt de aardgasinfrastructuur van Gasunie, die nu nog vooral wordt ingezet voor aardgas en groen gas, ook gebruikt voor de opslag en het transport van waterstof.
  • Het Noorden van Nederland is straks goed gepositioneerd om het centrum te worden van groene waterstof in Nederland en Noordwest-Europa. De Noordzee heeft een groot potentieel aan grootschalige windenergie. De Eemshaven wordt een belangrijke schakel tussen windenergie opgewekt op zee en de omzetting naar groene waterstof op land.

De start van het project wordt nog dit jaar verwacht met de aftrap van een haalbaarheidsstudie. Als de uitkomst succesvol is, hoopt het consortium de eerste waterstof te produceren rond 2027.

Zoals gezegd: niemand weet wat dit uiteindelijk precies zal opleveren. Maar zeker is wel dat een enorm concern als Shell er achter staat, een bedrijf dat nu ook écht werk lijkt te willen maken van verduurzaming in haar bedrijfsvoering.

Het project zal duizenden nieuwe banen opleveren, in en rond de off-shore industrie.

Groningen zal opnieuw een sleutelpositie innemen in de Nederlandse energievoorziening. Niet als leverancier van aardgas, maar dit keer van het duurzame waterstof.

Dit alles is mooi voor de Eemsdelta. Maar ook voor de stad Groningen, met kennisinstellingen als RUG en Hanzehogeschool, waar de energiedeskundigen en software specialisten kunnen worden opgeleid.

Dat allemaal is ook weer goed voor de vastgoedsector en de detailhandel.

Maar, het allermooiste is, dat er vanuit Groningen echt belangrijke stappen lijken te worden gezet op weg naar een duurzame energie-voorziening. De groene waterstofproductie, eerst in de Eemshaven en later mogelijk ook op zee, zal naar verwachting zo’n 800.000 ton per jaar zijn in 2040. Dat scheelt een uitstoot van zo’n zeven megaton CO2 per jaar.

Kortom: ’t Kon minder.

(Foto boven: de haven van Delfzijl – Chemiecomplex – met in de verte de Eemshaven. Foto: Groningen Seaports).