Nieuws

Dean UCGE niet schuldig aan ongewenste omgangsnormen, wel ongewenste ervaringen

Dean Aard Groen van het University of Groningen Centre of Entrepreneurship (UCGE) blijkt niet schuldig te zijn aan ongewenste omgangsnormen, blijkt uit een onderzoek van Bureau Nijhof & Westerhoud, zo meldt de Ukrant. Het bedrijf was ingeschakeld door het college van bestuur nadat in juni 2021 (oud-)medewerkers kenbaar maakten dat er een gebrek was aan sociale veiligheid bij het UCGE. Eerder waren de medewerkers al naar de vertrouwenspersoon gestapt.


Leestijd: < 1 minuut

Het Bureau, dat gespecialiseerd is in onderzoek naar ongewenste gedragsnormen, concludeert na een twintigtal gesprekken dat er geen sprake is van ongewenste gedragsnormen zoals beschreven worden in onder meer het Burgerlijk Wetboek, de Arbowet en de  Zero Tolerance Statement en de Gedragscode Integriteit van de RUG.

Tegelijkertijd meldde het Bureau wel dat Groens gedrag ‘op gespannen voet’ stond met deze Gedragscode Integriteit. Zijn gedrag leek niet altijd in lijn met de mans uitgesproken bedoelingen en kon weldegelijk als ongewenst worden ervaren. 

Dean Groen en de Rijksuniversiteit Groningen hebben inmiddels gesproken over een coaching- en begeleidingstraject om herhaling te voorkomen.