Nieuws

Druiven zuur voor D66: Groningen stevent af op volledig links college

Het is nog geen gelopen race, maar de kans is groot dat Groningen straks weer geregeerd wordt door een links meerderheidscollege. Informateur Mattias Gijsberts adviseert namelijk om verder te streven naar een college van GroenLinks, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, SP en ChristenUnie. Dat betekent dat de SP de voorkeur krijgt boven D66. In een eerdere fase waren VVD en CDA al afgevallen.


Leestijd: 1 minuut

Druiven zuur voor D66: Groningen stevent af op volledig links college
Druiven zuur voor D66: Groningen stevent af op volledig links college

Dat Mattias Gijsbertsen de voorkeur geeft aan de SP boven D66 is wat pijnlijk voor D66, omdat in zijn ogen de SP belangrijk isom de relatie tussen lokale overheid en inwoners te versterken”. Voor D66 was het verstevigen van de relatie tussen kiezers en gekozenen juist altijd één van haar belangrijkste ideologische drijfveren.

Informateur Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) bood  zijn advies vandaag aan aan de raadsfracties van de gemeente Groningen. Zijn advies is om een formateur aan te stellen voor de formatie van een college, gesteund door een raadsmeerderheid van GroenLinks, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, SP en ChristenUnie.

De afgelopen weken heeft hij onderzocht welke coalitie van partijen de komende vier jaar in staat is “een stabiele politieke samenwerking vorm te geven, een gezamenlijke visie op te bouwen, verbinding kan maken met de hele gemeente en de bestuurskracht heeft die van de zesde gemeente van Nederland verwacht mag worden”.

Daarbij zijn niet alleen de belangrijkste politieke thema’s en discussiepunten voor de komende jaren verkend, maar is ook aandacht besteed aan het opbouwen van vertrouwen en onderling commitment tussen de beoogde coalitiepartners. Zo meldt de gemeente Groningen in en persverklaring

Onderdeel van de opdracht was ook een inventarisatie te doen van de mogelijkheden die door de Groningse partijen worden gezien om de relatie tussen lokale overheid en inwoners te versterken, mede in het licht van de lage opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen.

Gijsbertsen adviseert om een raadsbreed traject te starten om te komen tot een actieplan 2022-2026 voor de versterking van de verbinding tussen de gemeentelijke overheid en inwoners van Groningen.

Het advies van de informateur wordt woensdag 20 april vanaf 19.30 uur in de raadsvergadering (Zaal Topweer in het Provinciehuis) besproken met de fracties.