Nieuws

'Europa bereid om Lelylijn op te nemen in sneltreinnetwerk'

De Europese Commissie is bereid om de Lelylijn tussen Groningen en Amsterdam op te nemen in het Europese TEN-T-snelspoornetwerk. Minister van Verkeer Mark Harbers heeft dat bekendgemaakt.


Leestijd: 1 minuut

'Europa bereid om Lelylijn op te nemen in sneltreinnetwerk'
'Europa bereid om Lelylijn op te nemen in sneltreinnetwerk'

Dat meldt Dagblad van het Noorden. Harbers heeft volgens de krant goede hoop dat Brussel aan de lijn gaat meebetalen. “De eerste reactie van de Europese Commissie is dat men bereid is de Lelylijn op te nemen in het uitgebreide netwerk van de TEN-T”, schrijft de minister aan de Tweede Kamer op de avond voor een tweedaags overleg in Praag tussen alle Europese verkeersministers. 

Harbers zal in Praag pleiten voor het opnemen van de Lelylijn in het investeringsprogramma voor de TEN-T. In juli werd daar door het kabinet al formeel een verzoek voor ingediend bij de Europese Commissie. Het kabinet lobbyt er momenteel in Brussel en bij de EU-lidstaten voor. 

Wanneer de lijn in het netwerk wordt opgenomen, kan dit een miljardenbijdrage uit Brussel voor de sneltreinverbinding gaan betekenen. Het kabinet reserveerde al 3 miljard voor de Lelylijn, maar de kosten komen minimaal uit op 6 miljard en mogelijk zelfs 10 miljard. Een Europese bijdrage zou daarom gunstig zijn.

Die bijdrage voor verbindingen in het TEN-T-programma is echter enkel bestemd voor spoorwegen die de grenzen overschrijden. Daarom verbindt Nederland de Lelylijn aan de Wunderline, een eveneens nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Bremen waar de komende jaren aan wordt gewerkt.

De Lelylijn, die daarmee een verbinding legt tussen Amsterdam en Bremen, zou volgens Harbers een nieuwe impuls geven aan de verbetering van de verbinding van Nederland met Noord-Duitsland. De lijn moet er sowieso komen, ook als Brussel er uiteindelijk voor kiest het niet in het netwerk op te nemen.