Nieuws

Faunapassage over kanaal "recept voor ongelukken"

Is er in de plannen voor een faunapassage over het Noord-Willemskanaal voldoende rekening gehouden met de veiligheid van roeiers? Die vraag stellen de fracties van Student&Stad, D66, VVD, CDA en ChristenUnie woensdagmiddag aan het gemeentebestuur.


Leestijd: 1 minuut

Roeivereniging Gyas werd in mei op de hoogte gesteld van de aanleg van een faunapassage over het Noord-Willemskanaal ter hoogte van de Van Ketwich Verschuurbrug. Het plan van het gemeentebestuur is om in week 36 te beginnen met de aanleg ervan.

De faunapassage zou betekenen dat boten niet meer twee, maar slechts één doorgang onder de brug hebben. Boten kunnen dan niet meer rechts aanhouden, maar moeten van beide kanten door dezelfde doorgang. Dat zou weleens voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen, zijn de partijen van mening. “Er valt vanuit de boot niet te zien of er vanaf de andere kant ook iets aan komt. Een recept voor ongelukken dus!”

De partijen willen weten of het college de enorme veiligheidsrisico’s van de faunapassage heeft overwogen in de plannen. “Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wordt deze faunapassage dan tóch aangelegd?”

Gyas heeft volgens de partijen in 2021 al aandacht gevraagd voor de veiligheidsrisico’s en impact op de roeisport van een faunapassage. Tevens heeft de vereniging een alternatief ontwerp aangedragen. De indieners willen weten waarom de gemeente na januari 2022 niet meer in gesprek is gegaan met Gyas over een alternatief ontwerp van de faunapassage.

De vragen van de partijen worden behandeld tijdens het Politiek Vragenuur op woensdag 7 juni.