Nieuws

Financieel tekort bij RTV Noord door coronacrisis

De coronacrisis zorgt ervoor dat RTV Noord te kampen heeft met een financieel tekort van zo’n 400.000 euro. Dat tekort wordt vooral veroorzaakt doordat er minder reclame wordt verkocht.


Leestijd: 1 minuut

RTV Noord weer in de rode cijfers
RTV Noord weer in de rode cijfers

Volgens de regionale omroep zijn veel campagnes vroegtijdig gestopt of uitgesteld. “Zowel de regionale als de landelijke reclamemarkt laat een terugval zien”, zegt directeur Gijs Lensink op de site van RTV Noord. “We houden rekening met een terugval van zeker dertig procent van onze normale omzet.”

Lensink verwacht ook voor volgend jaar een terugloop in de inkomsten van reclame. De komende tijd worden verschillende scenario’s op papier gezet. Op basis daarvan wordt gekeken welke maatregelen genomen moeten worden. Het is nog niet duidelijk of er gevolgen zijn voor de bedrijfsvoering van de omroep. 

RTV Noord krijgt jaarlijks een subsidie van 9,5 miljoen euro als regionale omroep. Op de eigen site valt te lezen dat mede door goede kijk- en luistercijfers meer inkomsten werden gegenereerd uit de verkoop van reclamezendtijd. 

Lensink benadrukt dat RTV Noord er financieel gezond voorstaat. “We geven niet meer geld uit dan begroot. Bovendien hebben we de afgelopen jaren een goede reserve opgebouwd. Een deel van het verlies kunnen we daaruit compenseren. Maar we kunnen niet stilzitten. We weten niet wat de komende jaren ons financieel zullen brengen.”