Nieuws

Financiële positie provincie Groningen gezond

De financiële positie van de provincie Groningen is gezond. Dat blijkt uit de begroting voor 2024 die het college van Gedeputeerde Staten donderdag heeft gepresenteerd.


Leestijd: 1 minuut

Volgend jaar kan de provincie ruim 540 miljoen euro besteden, dat gebeurt naar eigen zeggen “behoedzaam en toekomstbestendig”. Het geld gaat onder andere naar het verbeteren van de leefbaarheid en gezondheid, het landelijk gebied en de natuur, energie en bereikbaarheid.

Groningers voorop

Gedeputeerde Bram Schmaal: “Bij alles wat we doen, stellen we ons de vraag wat Groningers eraan hebben. Zo stellen we geld beschikbaar voor erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en landschap in de hele provincie en ondersteunen we Groningen Airport Eelde. Daarnaast investeren we in het verbeteren van de leefbaarheid en brede welvaart om de kwaliteit van leven voor inwoners te verhogen. En als provincie zorgen we natuurlijk ook voor betere bereikbaarheid in dorpen en steden met het aanleggen en onderhouden van wegen en fietspaden, zoals de doorfietsroutes, en betaalbaar openbaar vervoer.”

Met een behoedzame begroting geeft de provincie geen geld uit dat er niet is. “Ten opzichte van eerdere jaren zien we dat er meer onzekerheden bestaan. Dit komt bijvoorbeeld door de extra taken die we als provincie uitvoeren voor de grote opgaves en waarvoor het Rijk nog niet duidelijk heeft gemaakt hoeveel geld er beschikbaar is, zoals bij de transitie van het landelijk gebied. Ook is nog niet bekend hoeveel geld de provincie uit het Provinciefonds ontvangt.”

De begroting voor 2024 wordt op 8 november 2023 in de vergadering van Provinciale Staten behandeld. Provinciale Staten bepalen de definitieve verdeling van het besteedbare geld. De volledige begroting is te bekijken op provinciegroningen.nl/financien.