Nieuws

Carrière als privacy manager?

Op donderdag 8 april is er bij Frijlande een informatieavond over de registeropleiding Post-hbo privacy management. Deze opleiding leidt op tot geregistreerd privacy manager en is de enige door het CPION (Lloyd’s register) geaccrediteerde opleiding op het gebied van privacy in Nederland. Ook dinsdag 18 mei staat er een informatieavond gepland.


Leestijd: 3 minuten

Carrière als privacy manager?
Carrière als privacy manager?

Om organisaties te dwingen persoonsgegevens goed te beveiligen is in 2018 de Europese privacy wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden.

Door de komst van de AVG is het nieuwe kansrijke vakgebied “privacy management” ontstaan, omdat technische en organisatorische maatregelen moeten worden genomen om aan de AVG regelgeving te voldoen, maar ook de juiste mindset nodig is bij zowel management als medewerkers.

De registeropleiding Post-hbo privacy management van Frijlande in Groningen leidt op tot geregistreerd privacy manager en is de enige door het CPION (Lloyd’s register) geaccrediteerde opleiding op het gebied van privacy in Nederland. De opleiding richt zich op alle functionarissen die betrokken zijn bij, verantwoordelijk zijn voor en/of taken hebben op het gebied van privacy, zoals de Functionaris Gegevensbescherming (Data Protection Officer).

Frijlande heeft de Post-hbo opleiding zo ontwikkeld dat deze is toe te passen in alle soorten organisaties. Het unieke is dat privacy management wordt gecombineerd met projectmanagement en verandermanagement en de opleiding is gericht op de praktijk.

De opleiding duurt 4 maanden, 1 lesdag per week in Groningen en de volgende gaat van start op 9 september 2021. Er is een HBO werk- en denkniveau vereist.

De opleiding is ook zeer geschikt als omscholingstraject, omdat naast de opleiding een praktijkopdracht moet worden uitgevoerd via een werkervaringsplaats/stage.

Iedereen die geïnteresseerd is in de (om)scholingsmogelijkheden tot privacy manager (boventallige, loopbaanadviseur, manager arbeidsmobiliteit etc.) is van harte welkom op een (gratis en vrijblijvende) informatiebijeenkomst.

Astrid Kramer geeft dan uitleg over de Post-hbo opleiding privacy management en deelt haar ervaringen met de opleiding en over haar omscholingstraject. Astrid is vele jaren manager en directeur geweest bij ABN/AMRO, is nu privacy manager bij een gemeente en daarnaast ook docent Verandermanagement in de Post-hbo opleiding.

De informatie-avonden vinden klassikaal plaats bij Frijlande in Groningen, Laan Corpus den Hoorn 300. Tijdens de sessies is er 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen.

Als een sessie door coronamaatregelen niet klassikaal kan plaatsvinden, wordt er een online sessie van gemaakt. Je kunt ook een persoonlijk (telefonisch) informatiegesprek aanvragen als je voorkeur daar naar uit gaat.

Op 1 april is de “Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19” van start gegaan, waarmee mensen die door de coronacrisis werkloos zijn of dreigen te worden, worden begeleid naar ander werk.

Er zijn Regionale mobiliteitsteams (RMT) opgericht die hulp op maat bieden, ook als iemand (nog) geen uitkering heeft. In een RMT werken werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten, UWV en onderwijsinstellingen samen, er is één gezamenlijk loket in de regio.

Frijlande heeft een Scholingsovereenkomst met het UWV. De overeenkomst geldt vanaf 1 april óók voor degene die gebruik gaat maken van de “Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19”. Het RMT beslist over vergoeding van opleidingen op grond van deze nieuwe corona regeling.

Ontvang je al een UWV-uitkering en ben je je werk niet kwijtgeraakt als gevolg van het coronavirus? Voor de voorwaarden om in aanmerking te komen voor vergoeding van het omscholen tot privacy manager via de Frijlande opleiding Post-hbo privacy management kan contact worden opgenomen met de eigen UWV Adviseur Werk.

Eigenaren of medewerkers van Groningse ondernemingen of maatschappelijke organisaties kunnen in 2021 bij het SNN via de subsidie 'Arbeidsmarktscholing Groningen' 70% vergoeding van scholingskosten aanvragen tot een maximum van € 4.000,00.

Tot 1 januari 2022 zijn zelf betaalde scholingskosten boven € 250 tot een maximum van € 15.000 nog aftrekbaar van het inkomen bij de aangifte Inkomstenbelasting. Het kabinet vervangt deze fiscale scholingsaftrek vanaf 2022 door de subsidieregeling STAP-budget van maximaal € 1.000.

Als de werkgever een opleiding niet vergoed en er ook geen gebruik kan worden gemaakt van overheidsregelingen, dan zal het volgen van een opleiding daarom in de meeste gevallen in 2021 financieel gunstiger zijn dan in 2022.

Iedereen die geïnteresseerd is in de (om)scholingsmogelijkheden tot privacy manager (boventallige, loopbaanadviseur, manager arbeidsmobiliteit etc.) is van harte welkom op een (gratis en vrijblijvende) informatiebijeenkomst.

Astrid Kramer geeft uitleg over de Post-hbo opleiding privacy management en deelt haar ervaringen met de opleiding en over haar omscholingstraject. Astrid is vele jaren manager en directeur geweest bij ABN/AMRO, is nu privacy manager bij een gemeente en daarnaast ook docent Verandermanagement in de Post-hbo opleiding.

De informatieavonden vinden plaats bij Frijlande, Laan Corpus den Hoorn 300 in Groningen. Tijdens de sessies is er 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen.

Geplande informatieavonden:

  • Donderdag 8 april 2021 om 19.00 uur
  • Dinsdag 18 mei 2021 om 17.30 uur