Nieuws

Gemeente Groningen doet aandelen Airport Eelde voor 1 euro van de hand

De gemeente Groningen heeft de aandelen in Groningen Airport Eelde voor een symbolisch bedrag van 1 euro overgedaan aan de stichting FB Oranjewoud. Het gaat om het aandelenbelang van 26% dat de gemeente Groningen nu nog in haar bezit heeft.


Leestijd: 1 minuut

De gemeente heeft de aandelen ook voor 1 euro in de boekhouding heeft staan. De verkoop volgt op het raadsbesluit van eind 2017 om een andere aandeelhouder te zoeken. Het college denkt met FB Oranjewoud een geschikte partij te hebben gevonden die ook de ondernemersvisie kan vertegenwoordigen.

Jorrit Volkers, bestuursvoorzitter van de stichting FB Oranjewoud: “Groningen Airport Eelde is een essentieel onderdeel van de Noord-Nederlandse infrastructuur. Het vliegveld is voor Noord-Nederland een belangrijke, aantrekkelijke vestigingsfactor. Bovendien is Groningen Airport Eelde een mogelijk goede aanjager van de werkgelegenheid in de regio.”

Stichting FB Oranjewoud is voortgekomen uit de verkoop van Friesland Bank aan de Rabobank. Met het vermogen dat met de overdracht van de Friesland Bank aan de Rabobank werd verkregen, is de Stichting FB Oranjewoud opgericht. De stichting heeft als doel het bevorderen van het sociaal, economisch en cultureel klimaat in Noord-Nederland. Vanuit dit doel heeft de stichting – via een participatie BV – diverse deelnemingen in noordelijke bedrijven, zoals NDC Mediagroep. Naast inhoudelijk bijdragen aan ondernemerskennis aan bedrijven, wil de stichting ook het noordelijk ondernemersklimaat bevorderen. Het past binnen dit doel om ook de aandelen in Groningen Airport Eelde NV te verwerven.