Nieuws

Gemeente wil van bijna hele stad 30 kilometer-zone maken

De gemeente wil van bijna alle straten en wegen in de stad een 30 kilometer-zone maken. Daarnaast moet er meer ruimte komen voor fietsers en voetgangers en wordt het autoverkeer tussen wijken ontmoedigd. Dat staat in de gemeentelijke conceptvisie voor mobiliteit, ‘Groningen goed op weg’, die vrijdag werd gepresenteerd, en die vooruit blikt tot 2040.


Leestijd: 1 minuut

Gemeente wil van bijna hele stad 30 kilometer-zone maken
Gemeente wil van bijna hele stad 30 kilometer-zone maken

In de conceptversie staat dat wegen waar 50 kilometer per uur mag worden gereden een uitzondering gaan vormen. Ook de Diepenring wordt een 30 kilometer-zone. Daarnaast zal het aantal geparkeerde auto’s in de Groningse straten verminderen en krijgt elke wijk een eigen aansluiting van en naar de ringweg.

Het ontmoedigen van auto’s zal er waarschijnlijk toe leiden dat het gebruik van het openbaar vervoer toeneemt. Daarom komen er op meer plekken overstappunten, waar verschillende vormen van vervoer op elkaar aansluiten. Ook zet de gemeente meer in op deelauto’s, elektrische deelscooters en deelfietsen.

Inspraak

Tussen 22 april en 7 juni ligt de concept-mobiliteitsvisie ter inzage en is het mogelijk een zienswijze in te dienen.

Naar verwachting wordt in oktober 2021 de definitieve visie voorgelegd aan de gemeenteraad.