Nieuws

GGD Groningen start met 'Gezondheidsmeter'; 30.000 Groningers ontvangen vragenlijst

De GGD Groningen start komende week een zeer omvangrijk onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van volwassenen en ouderen. Daarom kunnen 30.000 Groningers vanaf donderdag per post een vragenlijst tegemoet zien. De GGD hoopt dat zoveel mogelijk mensen de vragen willen beantwoorden.


Leestijd: 1 minuut

GGD Groningen start onderzoek gevolgen corona
GGD Groningen start onderzoek gevolgen corona

GGD Groningen start vanaf 10 september met de Gezondheidsmeter Volwassenen en Ouderen 2020. De ‘Gezondheidsmeter’ is een grootschalig landelijk vragenlijstonderzoek dat eens in de vier jaar gehouden wordt. Het maakt onderdeel uit van een landelijk onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van volwassenen en ouderen. Ongeveer 30.000 Groningers ontvangen hiervoor een vragenlijst per post. In deze vragenlijst staan vragen die gaan over onder andere lichamelijke en psychische gezondheid en de leefomgeving.

Ook andere GGD’en in Nederland starten deze maand de Gezondheidsmeter. Dit gebeurt op dezelfde wijze. Hierdoor is het mogelijk de resultaten op regionaal niveau te vergelijken. De GGD’en werken hierin samen met het RIVM en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Inwoners van de provincie Groningen kunnen vanaf 10 september een uitnodiging ontvangen voor deelname aan de Gezondheidsmeter. Het CBS heeft willekeurig ruim 30.000 Groningers geselecteerd. GGD Groningen hoopt dat de mensen die een vragenlijst opgestuurd krijgen, mee willen doen aan dit onderzoek. Zo kan een betrouwbaar beeld van de volksgezondheid verkregen worden.

De resultaten van de Gezondheidsmeter 2020 worden medio juni 2021 bekend gemaakt. Gemeenten gebruiken de cijfers van de Gezondheidsmeter als basis voor hun gezondheidsbeleid. Met de uitkomsten kunnen gemeenten en GGD Groningen samen bepalen wat nodig is om de gezondheid van haar inwoners te verbeteren.

Meer informatie over de Gezondheidsmonitor en de bijbehorende privacy-regeling is te vinden op de website van de GGD: www.ggd.groningen.nl