Nieuws

Gouden toren Groninger Museum gaat straks pas echt schitteren


Leestijd: 2 minuten

De gemeenteraad van Groningen vergadert woensdag 26 mei om 16.30 uur in het stadhuis. De raad bespreekt onder meer de vervanging van de tegels van de Mendinitoren van het Groninger Museum en de aanpak van overlastveroorzakers. Ook neemt de raad in deze vergadering afscheid van VVD-fractievoorzitter Betty de Boer.

Het college van B en W wil een groep van maximaal tien onhandelbare overlastveroorzakers tijdelijk plaatsen in de gesloten afdeling van psychiatrische instelling “Duurzaam Verblijf” in Beilen. De aanpak is een combinatie van zorg en dwang waarbij sprake is van een gedwongen opname van maximaal twee jaar. De kleine groep Stadjers die in aanmerking komt voor de aanpak kenmerkt zich door een combinatie van dak- en thuisloosheid, psychiatrische stoornissen en drugs- en/of alcoholverslaving. Ook pleegt deze groep regelmatig overtredingen en strafbare feiten. Omdat deze groep elke vorm van behandeling afwijst, kent de aanpak een gedwongen karakter. Een brief van het college over dit onderwerp staat op verzoek van de Stadspartij op de agenda.

Tegels museum
De raad bespreekt het voorstel om € 850.000,- beschikbaar te stellen voor het vervangen van de tegels van het Mendinipaviljoen. De goudkleurige tegels zijn verkleurd. Het museum wil ze graag vervangen om ook in de toekomst de bijzondere uitstraling van het museum te behouden. Het museum wordt de komende maanden gerenoveerd. Nu vervangen is goedkoper dan dit later alsnog te moeten doen, aldus het college van B&W. Het Museum betaalt de investering terug door het betalen van een hogere huur aan de gemeente, die eigenaar is van het gebouw.
Afscheid
De raad neemt in zijn vergadering afscheid van VVD-fractievoorzitter Betty de Boer. De Boer staat op de 10e plaats op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. De Boer zit sinds 2002 in de gemeenteraad. Sinds 2006 is zij fractievoorzitter van de VVD. De VVD heeft Max Blom voorgedragen als opvolger in de raad. Joost van Keulen is de nieuwe fractievoorzitter.

De vergaderingen van de raad zijn live te volgen in beeld en geluid via
www.gemeenteraad.groningen.nl. Daar kunt u ook de volledige agenda en vergaderstukken inzien.