Nieuws

Gratis maandverband of tampons op universiteit

Wie op de universiteit een tampon of maandverband nodig heeft, kan dit gratis krijgen. Een proef met het gratis verstrekken van menstruatieproducten wordt daarmee nu uitgebreid naar de gehele RUG, zo meldt de UK-krant.


Leestijd: 1 minuut

Gratis maandverband of tampons op universiteit
Gratis maandverband of tampons op universiteit

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde begon op eigen initiatief met het gratis aanbieden van maandverband en tampons. Studentenpartij Lijst Calimero stelde toen voor om op alle faculteiten gratis menstruatieproducten aan te bieden, maar het college van bestuur zag daar aanvankelijk niets in omdat het niet bij de zorgplicht van de uni zou horen. Wel kregen faculteiten de toestemming om uit eigen beweging menstruatieproducten aan te bieden.

In juni voerden studenten actie om meer faculteiten over de streep te trekken. Ook zamelden ze driehonderd handtekeningen in. Nu komt het college dus terug op dat besluit en zijn de menstruatieproducten wel overal gratis verkrijgbaar.

Uit een evaluatie van het gratis aanbieden van de producten op andere faculteiten blijkt dat de bakjes met tampons niet of nauwelijks worden aangevuld door studenten. Dat was wel de bedoeling, maar een probleem blijkt het niet, omdat het de RUG geen onoverkomelijke kosten oplevert: de kosten voor het aanvullen in bijvoorbeeld de UB worden geschat op 150 euro per maand.