Nieuws

Gratis menstruatieproducten in Groningen?

De gemeenteraad van Groningen bespreekt vanmiddag een voorstel om gratis menstruatieproducten ter beschikking stellen in openbare toiletten en gemeentelijke gebouwen.


Leestijd: 1 minuut

Gratis menstruatieproducten in Groningen?
Gratis menstruatieproducten in Groningen?

Het onderwerp ‘gratis menstruatieproducten’ is aangedragen door het Comité Vrouwenstrijd Groningen, een samenwerking van een aantal politieke jongerenorganisaties.

Menstruatiearmoede

Menstruatiearmoede (geen geld hebben voor tampons of maandverband) is volgens het Comité Vrouwenstrijd Groningen onderdeel van de armoedeproblematiek in Groningen.

“Wij vragen om kosteloze toegang tot menstruatieproducten in openbare toiletten en toiletten in gemeentelijke gebouwen”, zegt het comité in de aanvraag voor agendering van het onderwerp menstruatiearmoede. “Dit is een kleine moeite om mensen het dagelijkse leven makkelijker te maken.”

In de sessie van de gemeenteraad krijgt het Comité Vrouwenstrijd Groningen vanmiddag de gelegenheid het idee van kosteloze toegang tot menstruatieproducten toe te lichten.

Vervolgens zeggen de politieke partijen in de raad en daarna het college van B&W wat ze van dit idee vinden. Daarna bepaalt de raad of en hoe het onderwerp een vervolg krijgt.

Livestream

De sessie over kosteloze toegang tot menstruatieproducten is van 20.20 tot 21.30 uur in het tijdelijke stadhuis aan de Radesingel. Belangstellenden kunnen erbij zijn. De sessie is ook thuis live te volgen via de livestream op de website van de gemeenteraad gemeenteraad.groningen.nl