Nieuws

Groene ruimte Esserberg tussen Groningen en Haren : wel of geen sportvelden?

In de gemeenteraad van Groningen is een discussie ontstaan over de vraag wat er moet gebeuren met groene ruimte van de Esserberg. B en W van Groningen voelen er wel voor om de sportvelden op de Esserberg uit te breiden. Maar de fractie van D66 dient vandaag samen met GroenLinks, Stadspartij en PvdA een voorstel in om deze groene ruimte van de Esserberg, onderdeel van de groene long tussen Groningen en Haren, te borgen.


Leestijd: 1 minuut

Groene ruimte Esserberg tussen Groningen en Haren : wel of geen sportvelden?
Groene ruimte Esserberg tussen Groningen en Haren : wel of geen sportvelden?

Het college van B en W leek voor te sorteren op de uitbreiding van sportvelden op de Esserberg, maar vier raadsfracties vinden dat te voorbarig en verstrekkend. D66-fractievoorzitter Tom Rustebiel: ‘De groene ruimte tussen Groningen en Haren is essentieel. Het is een belangrijk ecologisch verbindingsgebied en bovendien hebben we met de toenmalige gemeente Haren afgesproken dat we het niet zouden bebouwen.’

Onderdeel van het raadsvoorstel is ook, dat de gemeente voorkeursrecht heeft bij verkoop van de gronden. ‘Dat is een goed idee. De grond in het gebied is erg versnipperd en heeft veel eigenaren. Als de gemeente het voorkeursrecht krijgt en zo de gronden kan aankopen, kunnen we ongewenste ontwikkelingen voorkomen. Zo kunnen we het gebied meenemen in de landschapsvisie, die het college nu op verzoek van D66 aan het uitwerken is.’

Sport uitsluiten doen de partijen niet. ‘Wij draaien het om. Het gebied heeft primair een ecologische en groene bestemming. Als er daarnaast nog ruimte is voor andere functies zoals sport, dan moeten we dat bekijken als ook de landschapsvisie er ligt. Maar groen en ecologie zijn het vertrekpunt.’ D66 dient het voorstel in met GroenLinks, Stadspartij 100% voor Groningen en PvdA.