Nieuws

Groningen: 30 miljard als inlossing ereschuld

Groningen wil een vergoeding van 30 miljard euro, als inlossing van de ereschuld voor de gevolgen van de aardbevingen door de gaswinning. Dit bedrag komt bovenop de kosten voor het schadeherstel.


Leestijd: 2 minuten

Nederland heeft, zo stelt de provincie Groningen vast, volgens de parlementaire enquêtecommissie een ereschuld aan Groningen. Niet alleen werden de belangen van de inwoners van Groningen jarenlang genegeerd. Daarna faalde het systeem om de gevolgen van de gaswinning en aardbevingen op te lossen. De gevolgen voor mensen, huizen, gemeenschappen en de regio zijn rampzalig.

Het oplossen van de problemen in Groningen begint bij schadeherstel en veiligheid. Het moet milder, makkelijker en menselijker. "Maar er moet ook gewerkt worden aan perspectief. Dit is onlosmakelijk verbonden aan investeringen in de toekomst van Groningen. In mensen, huizen en gemeenschappen, in dorpen en wijken en in gezondheid, werk en kinderen. Zodat huidige en toekomstige generaties kunnen wonen, werken en gezond ouder worden in Groningen."

Integraal pakket om de ereschuld in te lossen

Het integrale pakket bestaat volgens de provincie uit vier delen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: schadeherstel en versterking, leefbaarheid en voorzieningen, Groningen aardgasvrij en tot slot investeren in een nieuw perspectief voor Groningen.

Als het gaat om schadeherstel en versterking, moeten inwoners – wat het ook kost – zonder aarzelen en juridische barrières worden geholpen. Niet meer volgens de lijn van de aansprakelijkheid van de NAM, maar met als enige inzet een goed resultaat voor de inwoner.

Er zijn investeringen nodig in leefbaarheid: sociale cohesie en voorzieningen in dorpen en wijken, mentale gezondheid van inwoners, het vergroten van kansen voor de volgende generatie en het doorbreken intergenerationele armoede. Verder moet er gewerkt worden aan het aardgasvrij maken van Groningen in 2035.

Tot slot wil de regio afspraken met het Rijk over een nieuw perspectief voor het gebied. Dan gaat het over duurzame energie, de toekomst van het landelijk gebied en het gezond en gelukkig ouder worden. Daar horen investeringen bij in innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt en infrastructuur en bereikbaarheid.

Vertrekpunt

Commissaris van de Koning René Paas: ‘Kort na de presentatie van de parlementaire enquêtecommissie gaven wij op hoofdlijnen aan wat wij van het Rijk verwachten. Het pakket dat wij nu op tafel leggen is een eerste concrete stap naar het invullen van de ereschuld aan Groningen. Het moet ervoor zorgen dat het werk van de commissie niet in de la belandt, maar het begin is van echte oplossingen voor Groningen.’

Het pakket is het resultaat van de gesprekken die de provincie, de waterschappen en de gemeenten afgelopen periode hebben gevoerd met inwoners, maatschappelijke organisaties en andere partijen. Het nadenken over een passend antwoord op de problemen in Groningen was al gaande voordat de parlementaire enquêtecommissie haar rapport 'Groningers Boven Gas' presenteerde.

Groningen wil de gesprekken met het Rijk over het vervolg op het enquêterapport naar de gaswinning nu verder voeren aan de hand van dit pakket concrete voorstellen, met de titel 'Ereschuld: herstel en perspectief voor Groningen (PDF PDF-bestand, 1 MB)'.

(Bron: Persverklaring provincie Groningen),