Nieuws

Groningen City Club: “Iets meer soepelheid fietsrichtlijn Folkingestraat verantwoord”

Door de afsluiting van de Werkmanbrug bij het Groninger Museum is het dermate rustig in de Folkingestraat, dat daar een wat soepeler beleid verantwoord is en het daar nog wel mogelijk zou mogen blijven om de fiets in de hand te nemen. Dat betoogt de Groningen City Club in een ‘nieuwsfits’ aan haar leden. In deze nieuwsfits gaat voorzitter Eric Bos onder meer in op recente maatregelen van het college van B&W om het fietsgebruik in de binnenstad in verband met corona tegen te gaan.


Leestijd: 2 minuten

Fietsverbod in binnenstad na kritiek grotendeels teruggedraaid
Fietsverbod in binnenstad na kritiek grotendeels teruggedraaid

Volgens voorzitter Bos is er afgelopen maandag en dinsdag  vanuit de Groningen City Club uitgebreid geschouwd in de verschillende straten, waar op dit moment niet meer doorheen gefietst mag worden en/of waar fietsparkeren op dit moment verboden is.

‘We zien dat zowel ondernemers, als ook bezoekers nog erg moeten wennen aan de nieuwe situatie. Tegelijkertijd zien we ook kansen in de verschillende winkelgebieden. Door de afsluiting van de Werkmanbrug bijvoorbeeld is het dermate rustig in de Folkingestraat, dat naar onze mening een wat soepeler beleid (fiets aan de hand + geveluitstalling) aldaar verantwoord is’.

Daarnaast constateert de City Club  dat de nieuwe maatregelen niet voldoende duidelijk worden gecommuniceerd naar zowel bezoekers, maar ook naar ondernemers. ‘We zijn dan ook groot voorstander van betere signing, duidelijke informatieborden en mogelijk ook compacte route- en informatiekaartjes voor bezoekers. Deze en ook onze andere suggesties leggen wij voor aan de Veiligheidsregio’.

Afgelopen dinsdag heeft de City Club tijdens een overleg met de straatvertegenwoordigers stil gestaan bij de maatregelen die de Veiligheidsregio onder leiding van Burgemeester Koen Schuiling wilde nemen. Centraal in de maatregelen stond enerzijds het zo goed mogelijk kunnen garanderen van het voorgeschreven '1,5 meter Protocol' en anderzijds het realiseren van zo veel mogelijk vrijheid om te kunnen ondernemen.

Voor de Binnenstad wilden de Veiligheidsregio hierbij de horecaterrassen zo goed mogelijk faciliteren, maar ook wilden ze rekening houden met grotere bezoekersstromen nu er vanaf 1 juni meer mogelijk is in de stad. Toen al werd duidelijk, dat door de beschikbare ruimte in de verschillende straten, in de ene straat meer mogelijk zou zijn als in de andere, schrijft de City Club.

‘De Groningen City Club is de belangenvereniging voor de ondernemers in de binnenstad. Naast veiligheid is voor ons van groot belang dat onze ondernemers maximaal kunnen ondernemen in hun gebied. Dit hebben wij afgelopen week tijdens gesprekken met de verantwoordelijke ambtenaren en het college meerdere malen kenbaar gemaakt. En ook nu zijn we nog dagelijks met de gemeente in gesprek over de impact van deze maatregelen.

'Het is de uitdaging om te zoeken naar een optimale balans tussen de maatregelen die genomen dienen te worden om de veiligheid als ook de toegankelijkheid van straten te kunnen waarborgen én het gevoel van gastvrijheid naar de bezoekers aan onze binnenstad’, aldus voorzitter Eric Bos.