Nieuws

Groningen dringt aan: “Sluit gasveld per 1 oktober”

Het Groningenveld moet per 1 oktober 2023 worden gesloten, en dat moet zo snel mogelijk wettelijk worden vastgesteld. Daar dringen de Groningse overheden op aan bij staatssecretaris Vijlbrief. Alleen op die manier laat de staatssecretaris zien de veiligheid van de inwoners van Groningen voorop te stellen, zegt de regio in haar advies.


Leestijd: 1 minuut

Voor komend gasjaar zijn er volgens de staatssecretaris drie mogelijkheden: sluiting van het veld per 1 oktober, het openhouden van elf productieclusters met een gaswinning van 3,2 miljard kubieke meter, of het openhouden van vijf productieclusters met een winning van 1,5 miljard kubieke meter.

Vanuit veiligheidsoogpunt voor inwoners in Groningen adviseert de regio om het veld per 1 oktober te sluiten. Ook de conclusies en aanbevelingen van het rapport ‘Groningers boven gas’ van de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen benadrukken het belang van sluiting per 1 oktober.

Neem oorzaak gevolgen voor inwoners weg

De sluiting van het veld per 1 oktober kan volgens de regio een eerste stap zijn in herstel van vertrouwen. Daarmee zijn de problemen nog niet voorbij, maar wordt de oorzaak van de problemen wel weggenomen. Aan herstel voor inwoners van Groningen zal dan nog langdurig gewerkt worden. Dat geldt ook voor de mentale gevolgen.

In haar advies benoemt de regio ook dat de staatssecretaris zijn toezeggingen en wettelijke verplichting na moet komen om gebouwen die niet aan de veiligheidsnorm voldoen op te nemen in de versterkingsopgave.

Gaat het om schade, dan vindt de regio dat het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) voldoende wettelijke en financiële ruimte moet krijgen om schade rechtvaardig en ruimhartig te vergoeden, ook buiten de aansprakelijkheid van NAM. Ook moet het mogelijk zijn om bij complexe en/of meervoudige schade een eenvoudige behandeling van de melding aan te bieden waarbij niet elke schade punt van discussie is.

De Groningse overheden adviseren jaarlijks over het vaststellingsbesluit voor het volgend gasjaar. Het advies wordt gegeven door de provincie Groningen, de gemeenten Midden-Groningen, Het Hogeland, Eemsdelta, Groningen, Oldambt, Westerkwartier, Veendam, Pekela en Westerwolde, Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.