Nieuws

"Groningen en ondernemers hebben elkaar heel hard nodig"

De kou is uit de lucht, tussen Groningse ondernemers en het stadsbestuur. Op uitnodiging van het college van B en W is er vorige week een gesprek geweest, waarbij ook burgemeester Koen Schuiling aanwezig was. Na afloop lieten ondernemers weten dat er enkele stevige noten zijn gekraakt, maar dat het uiteindelijk positief is verlopen.


Leestijd: 2 minuten

Foto | Gemeente Groningen
Foto | Gemeente Groningen

En dat is goed nieuws voor Groningen. Aanleiding voor irritaties tussen het stadsbestuur vormden de plannen voor het invoeren van Reclamebelasting. Daarbij waren de ondernemers niet alleen ongelukkig door die belasting, maar vooral met het feit dat ze zich niet serieus genomen voelden. Ze hadden al eerder het gevoel dat ze niet helemaal serieus werden genomen.

Tijdens het gesprek hebben de ondernemers hun hart kunnen luchten. Anderzijds hebben ook de wethouders een toelichting kunnen geven op hun handelswijze.

Het is mooi dat de verhoudingen nu kunnen worden hersteld in Groningen. Want in Groningen is in meer dan tien jaar tijd een uniek overlegmodel gegroeid waar veel andere steden jaloers op zijn. Daarbij denken ondernemers mee over noodzakelijke nieuwe ontwikkelingen. Dat heeft ertoe geleid dat, met erkenning van ieders verantwoordelijkheid, er soms pijnlijke maatregelen kunnen worden genomen waarvoor een breed draagvlak is.

Een voorbeeld? De aanpak van de ringwegen. Daardoor is de stad jarenlang wat minder goed bereikbaar geweest, maar omdat iedereen het belang van die aanpak ziet werken ook ondernemers er zeer loyaal aan mee.

Een ander voorbeeld is de verduurzaming. Op het bedrijventerrein zuidoost bijvoorbeeld zijn tal van maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat ondernemers er duurzamer kunnen werken.

Een derde voorbeeld is het feit dat voorzitters van de Gronings bedrijvenverenigingen hun leden soms informeren over maatregelen die op korte termijn misschien pijn doen, maar die op termijn gunstig kunnen uitpakken.

In Groningen is er daardoor een variant op het ‘Rijnlandse model’ ontstaan, een overleg- of samenwerkingsbereidheid tussen overheid en ondernemers. Het is zeer belangrijk dat deze samenwerking in stand blijft, want de komende jaren staat Groningen nog steeds voor grote uitdagingen, zoals het geven van antwoorden op de klimaatverandering, het stationsgebied, woningbouw of een impuls voor oudere wijken.

Wat vertrouwen geeft is dat uiteindelijk alle partijen één belangrijke waarde lijken te delen: namelijk de hoge ambitie om het mooie Groningen ook de komende decennia nog die stad te laten zijn waar het volgens velen nu al uitstekend wonen en ondernemen is. Het is zaak die ambitie onverminderd hoog te laten houden, en nu snel weer hard aan de slag te gaan.

En weer door, dus!

Hans de Preter