Nieuws

Groningen: extra geld voor leerlingen vervoer


Leestijd: 1 minuut

Dat extra geld is volgens hem nodig omdat de gemeente Groningen de laatste jaren steeds extra geld heeft moeten bijleggen bij het leerlingenvervoer. Oorzaken hiervan zijn onder andere een socialer toekenningenbeleid en tariefverhogingen van het openbaar vervoer. Het college van B&W kiest er nu voor om jaarlijks 100.000,- euro extra uit te trekken en wil hierover een debat voeren met de gemeenteraad.Het leerlingenvervoer in Groningen is de laatste jaren flink in beweging; niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk. Zo besloot de gemeente sinds 2000 een socialer toekenningenbeleid te hanteren en de administratieve afhandeling te verbeteren. Daarnaast vonden er ook andere ontwikkelingen plaats, zoals de aanleg van nieuwe stadswijken, uitbreiding van groepen op scholen speciaal onderwijs, meer gebruik naschoolse opvang door leerlingen speciaal onderwijs, tariefverhogingen openbaar vervoer. Dit alles heeft gevolgen gehad voor de kosten van het leerlingenvervoer. In 2000 had de gemeente een tekort van ruim euro 90.000,- bij het leerlingenvervoer.Onderwijswethouder Robbert Jan Bron heeft verschillende financiële varianten laten uitwerken. Deze varianten met daarbij de diverse voor- en nadelen staan in de door B&W vastgestelde notitie ‘Het leerlingenvervoer rolt door’. Bij de meest ‘uitgeklede’ variant komt de gemeente uit met het reguliere budget van ruim euro 400.000,-. Om dat budget niet te overschrijden verwachten B&W dat er in dat geval bij het toekenningenbeleid een teruggang zal plaatsvinden naar dat van voor 2000.In de tweede variant gaat men uit van voortzetting van het huidige beleid. Jaarlijks zal dat ongeveer € 100.000,- extra gaan kosten. B&W kiezen zelf voor deze variant. De verstgaande variant, optimaal vervoer van leerlingen en rekening houdend met toekomstig ontwikkelingen, overschrijdt het huidige budget met meer dan 270.000,- euro.