Nieuws

Groningen implementeert preventieve aanpak voor jongeren met depressie

Groningen gaat aan de slag met de aanpak Strong Teens and Resilient Minds (STORM). Die aanpak richt zich op depressie- en suïcidepreventie bij jongeren op scholen en wordt nu met steun vanuit de Landelijke Agenda Suïcidepreventie in drie regio’s geïmplementeerd.


Leestijd: 1 minuut

Groningen implementeert preventieve aanpak voor jongeren met depressie
Groningen implementeert preventieve aanpak voor jongeren met depressie

Een steeds groter wordende groep jongeren kampt met depressieve klachten en/of suïcidale gedachten. “De jongeren komen vaak pas in beeld als hun klachten ernstig zijn en behandeling in de specialistische GGZ nodig is”, zegt Leonie van Vuuren, Landelijke coördinator van STORM en werkzaam bij Stichting 113 Zelfmoordpreventie. “Door de uitrol van STORM leggen we meer focus op het vroegtijdig signaleren van depressieve klachten en kunnen we jongeren sneller en makkelijker ondersteunen.”

De STORM-aanpak

Met de STORM-aanpak volgen leerlingen van deelnemende scholen een speciaal programma om hen te ondersteunen in de ontwikkeling tot sterke en mentaal gezonde volwassenen. Door het lesaanbod leren jongeren wat mentale gezondheid betekent, hoe ze klachten bij zichzelf of bij klasgenoten herkennen, en hoe en bij wie zij zelf hulp kunnen vragen als het nodig is. 

Uit meerdere wetenschappelijke studies blijkt dat de STORM-aanpak werkt. Depressieve- en angstklachten nemen langdurig af en daarmee vermindert het risico op het ontwikkelen van een depressieve stoornis. Leerlingen die de interventies hebben gevolgd geven aan na jaren nog steeds de geleerde technieken te gebruiken.

Naast het lesaanbod worden leerlingen met de STORM-aanpak ook gescreend door de GGD op depressieve symptomen en suïcidale gedachten. Leerlingen met verhoogde depressieve klachten volgen het preventieprogramma ‘Op Volle Kracht’, waarbij jongeren onder andere leren hun negatieve gevoelens om te buigen naar positieve gevoelens. Ook is er passende hulp voor leerlingen die een verhoogde mate van suïcidaliteit laten zien. 

Ontwikkeling STORM

Sinds 2011 is de STORM-aanpak door GGZ Oost-Brabant stapsgewijs opgezet als samenwerking tussen regionale partners in onderwijs en zorg. In 2021 is de STORM aanpak opgenomen in de Landelijke Agenda Suïcidepreventie. Naast Groningen wordt de aanpak nu ook geïmplementeerd in de regio’s Nijmegen en Zuidoost-Brabant. In 2023 wordt er ook gewerkt aan een uitbreiding naar meer regio’s. 

Beeld: STORM