Nieuws

Groningen in verzet tegen ondergrondse opslag kernafval


Leestijd: 1 minuut

De brief is opmerkelijk omdat een landelijke Commissie Opslag Radioactief Afval (CORA) juist tot de conclusie komt dat ondergrondse opslag van kernafval in zoutformaties of in diepgelegen kleilagen technisch gezien geen probleem is. ‘Terugneembare berging is een begaanbaar pad’, aldus deze commissie.Maar de provincie Groningen is het daar volstrekt mee oneens en laat weten dat kernspijtingsafval en hoogradioactief afval niet op of in de Groningse bodem mag worden opgeslagen. Zelfs proefboringen zullen door de provincie Groningen worden tegengehouden. De provincie heeft dit ook al laten weten in 1994, maar gezien het onderzoek van CORA wilden gedeputeerde Staten onderstrepen dat het gaat om een principieel standpunt waar ook nu niet van afgeweken wordt.