Nieuws

Groningen komt met eigen voorstel voor spreiding in openbaar vervoer: het Gronings rooster

De organisatie Groningen Bereikbaar heeft een eigen plan gemaakt voor de spreiding van drukte in het openbaar vervoer vanwege het coronavirus. Het voorstel is een reactie op het kabinetsplan om studenten in het komende schooljaar alleen tussen 11.00 en 15.00 uur te laten reizen in het openbaar vervoer.


Leestijd: 1 minuut

Groningen komt met eigen voorstel voor spreiding in openbaar vervoer: het Gronings rooster
Groningen komt met eigen voorstel voor spreiding in openbaar vervoer: het Gronings rooster

De zes onderwijsinstellingen in Groningen kunnen zich niet in het voornemen vinden. Spreiding van onderwijsactiviteiten en stages over de hele dag is noodzakelijk, stellen ze. Samen met andere partijen die zijn vertegenwoordigd in stuurgroep Groningen Bereikbaar, vanuit bedrijfsleven, overheden en andere organisaties, is er als antwoord een ‘Gronings rooster’ gemaakt. Het doel van dit rooster is om files en capaciteitsprobleem in het OV te voorkomen.

Verschillende starttijden
In het plan wordt voorgesteld om zorginstellingen voor 7.30 uur te laten starten en kantoorpersoneel voor 8.30 uur of na 9.30 uur te laten reizen met het OV. Voor het onderwijs is het voorstel lessen in het voortgezet onderwijs rond 8.30 uur te laten beginnen, mbo tussen 8.30 en 9.00 uur en hbo en universiteit tussen 9.00 en 9.30 uur.

Ook hebben de partijen afgesproken dat er wordt ingezet op blijvend minder autogebruik. Het autoverkeer kan worden teruggedrongen doordat bedrijfsleven, overheden, onderwijs en andere organisaties bereid zijn thuiswerken en thuis leren te blijven stimuleren. Ook moedigen de partijen spreiding van werkdagen aan en blijven ze een impuls geven aan het gebruik van de fiets.