Nieuws

Groningen krijgt acht wethouders: vijf vrouwen en drie mannen

Het nieuwe college van B en W van Groningen telt straks vijf vrouwen en drie mannen. De vrouwelijke wethouders worden: Mirjam Wijnja (GroenLinks), Carine Bloemhoff (PvdA), Kirsten de Wrede (PvdD), Inge Jongman (ChristenUnie) en Manouska Molema (GroenLinks). Bij de mannen gaat het om: Philip Broeksma (GroenLinks), Rik van Niejenhuis (PvdA) en Eelco Eikenaar (SP). Dit zijn hun portefeuilles:


Leestijd: 1 minuut

Groningen krijgt acht wethouders: vijf vrouwen en drie mannen
Groningen krijgt acht wethouders: vijf vrouwen en drie mannen

Burgemeester Koen Schuiling: Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving openbare ruimte, Nationaal Programma Groningen, Externe betrekkingen & Stedenbanden, Regionale Samenwerking, Media, Communicatie, Coördinatie Akkoord van Groningen Asielbeleid in relatie tot Veiligheidsberaad, Algemene Zaken, Gemeentearchief

Mirjam Wijnja (GroenLinks) Financiën, Groen & Klimaatadaptatie: 1e loco-burgemeester

Financiën, P&O, Gebiedsgericht werken en democratische vernieuwing,

Beheer en onderhoud, Groen & Klimaatadaptatie, Wijkwethouder Binnenstad

Carine Bloemhoff (PvdA) Onderwijs, Werk & Economie: 2e loco-burgemeester

Onderwijs, Werk & Participatie, Arbeidsmarktbeleid, Economische Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, Toerisme & Recreatie, Haven & Marktwezen, Wijkwethouder Oude Wijken

Kirsten de Wrede (foto boven) (PvdD) Dieren, Eiwittransitie, Natuur & Cultuur: 3e loco-burgemeester

Landbouw & Platteland, Eiwittransitie, Natuur & Ecologie, Dieren, Circulaire Economie,

Cultuur, Dorpswethouder Haren en omgeving

Eelco Eikenaar (SP) Wijken, Zorg & Inkomen: 4e loco-burgemeester, Sociale Wijkvernieuwing, Zorg & Wonen, Huishoudelijke hulp, Armoede, Inkomen & Schulden

Accommodatiebeleid, Wijkwethouder West

Inge Jongman (ChristenUnie) Zorg, Opvang, Sport & Versterking: 5e loco-burgemeester

Zorg & Welzijn, Beschermd Wonen & Opvang, Ouderen, Sport & Bewegen, Versterking & Herstel, Dorpswethouder Ten Boer en omgeving

Philip Broeksma (GroenLinks) Energie & Duurzame Mobiliteit: 6e loco-burgemeester, Energietransitie, Verkeer & Vervoer, Publieke dienstverlening & ICT

Rik van Niejenhuis (PvdA) Wonen, Wijken & Ruimtelijke Ordening: 7e loco-burgemeester, Ruimtelijke ordening, Wonen, Fysieke Wijkvernieuwing, Grondzaken

Maatschappelijk vastgoed, Wijkwethouder Oost

Manouska Molema (GroenLinks) Jeugd, Gezondheid & Diversiteit: 8e loco-burgemeester, Jeugd & Jeugdhulp, Volksgezondheid, Zorg & Veiligheid, Integratie & Emancipatie, Asielzaken, Evenementen, Wijkwethouder Zuid