Nieuws

‘Groningen moet niet alle sporen van jaren zestig uitwissen’


Leestijd: 2 minuten

“Als je het hebt over de nieuwe invulling van de noordzijde dan moet je volgens mij rekening houden met de geschiedenis van de stad. Het is een grote fout als je de panden, c.q. de architectuur uit de naoorlogse tijd en de jaren zestig gewoon ‘wegradiert’. Een mooi voorbeeld is misschien de Berlijnse Muur van welke men nu nagenoeg niets meer waarneemt. Maar deze heeft er wel 28 jaar gestaan.De panden uit de zestiger jaren en het afgebroken Nieuwe Stadhuis hebben en hadden zeker hun kwaliteiten. Je moet deze bijvoorbeeld opnemen, integreren, en er in ieder geval iets mee doen in de nieuwe situatie. Met dat gesloopte Nieuwe Stadhuis had je ook prachtige dingen kunnen doen. Het is toch een verlies dat het er nu niet meer is met betrekking tot de cultuurhistorische waarden van de stad.Dat verlies schijnt echter deels onvermijdelijk omdat de nieuwe noordwand niet op dezelfde oude rooilijn komt te staan. Hij schuift richting Stadhuis op, waardoor het stratenpatroon smaller wordt en de Martinikerk iets van haar beeldbepalende positie zal inleveren.Ik weet dat het vroeger ook ongeveer zo geweest moet zijn, maar toch is dat jammer. Je moet niet alles volpakken. De toekomstige hoekpanden van de noordwand spelen daardoor een ongelooflijke sleutelrol.Vergeleken met andere steden heeft Groningen trouwens geen grote straatprofielen. In die zin is het jammer dat de ‘Grote Markt’ dan in zijn afmetingen weer beperkt wordt. Als je er echter voor zorgt dat de Grote Markt een kloppend hart c.q. centrum wordt waar iets gebeurt, waar mensen verblijven, waar je ook met de auto kunt komen, dan valt de ruimtelijke verkleining misschien mee. ‘Ruimte voor ruimte:’ zo was het toch?De te verwachten spin-off c.q. de verbeteringen achter de noordwand zijn van groot belang. Dat komt het stedelijk weefsel ten goede.Mocht de ontwikkeling van de nieuwe noordwand worden gerealiseerd dan moet deze veel verscheidenheid hebben. Verschillede architecten, stadse en niet stadse, wellicht onder leiding van Jo Coenen, zouden met elkaar de wand moeten vormgeven, als tegenpool tot de stedenbouwkundig overigens interessante invulling van Natalini.Dus al met al ben ik wel positief, maar je moet behoedzaam en voorzichtig te werk gaan en vooral voor kwaliteit gaan.”J.P. Moehrlein(Wie wil reageren kan dat doen op het forum van de Grote Msarkt waar een stelling van Moehrlein is terug te vinden. De Grote Markt site vindt U bij: www.groningen.nl/nieuwenoordzijde)