Nieuws

Groningen stelt ingrijpende plannen voor hele binnenstad ter discussie


Leestijd: 1 minuut

‘Hart in de Stad’ is de visie van het college van B en W op de wijze waarop de binnenstad van Groningen weer een belangrijke trekpleister en economische motor moet worden.Een van de onderdelen daarvan vormt het plan voor een opknapbeurt van de oostwand van de Grote Markt. Maar dat is slechts één van de vele voorstellen. Zo willen B en W het openbaar vervoer enorm stimuleren, onder meer door terugkeer van de tram in Groningen.Voor de komende jaren is ‘Hart voor de Stad’ dus het belangrijkste richtsnoer voor het doen en laten van B en W met betrekking tot de binnenstad. Wel moet de gemeenteraad er nog mee instemmen. Bovendien krijgt de Groningse bevolking nog alle gelegenheid tot inspraak. Zo is er komende zaterdag 16 november een informatiedag in de Der Aa-kerk, van ’s morgens elf tot ’s middags vier uur.Dinsdag 19 november is er bovendien een discussieavond in de Der Aa-kerk, die ’s avonds om acht uur begint.