Nieuws

Groningens zeldzaamste roofvogel grauwe kiekendief lijdt onder slecht muizenjaar


Leestijd: 1 minuut

Vooral de bedreigde grauwe kiekendief en de randuil lijden onder het tekort aan prooi in de Nederlandse velden. Dit stelt ornitholoog B. Koks van Sovon Vogelonderzoek Nederland, afdeling Groningen.De beschermde grauwe kiekendief telt op het moment slechts 28 paartjes. Vorige jaar waren dit er nog 45. ,,De fluctuatie van de muizenpopulatie is één van de grootste raadsel van de biologie’’, legt Koks uit. De Nederlandse vogelaars rekenen er echter op dat het aantal zeldzame vogels volgend jaar weer toe zal nemen. ,,Noord-Rijn Westfalen heeft een erg goed muizenjaar’’, weet de onderzoeker. ,,Daar zijn het aantal kiekendievenpaartjes dit jaar weer explosief gestegen.’’De grauwe kiekendief is een kwetsbare vogelsoort die volstrekt afhankelijk is geworden van de bescherming. Tien jaar geleden was het diertje in Nederland vrijwel uitgestorven, maar door de ingrijpende braak van vele duizenden akkerlanden in vooral oost-Groningen dook hij in het begin van de jaren negentig plotseling weer op. Nestbescherming door vrijwilligers is momenteel één van de belangrijkste maatregelen om de jongen te beschermen tegen mensen en andere roofdieren. Getraceerde kiekendiefnesten worden met schrikdraad omspannen.