Nieuws

Groninger Bodem Beweging: ‘Gasputten metéen dicht’

De elf gasputten in Groningen moeten niet pas over een jaar, in oktober 2024, dicht, maar nu a;. zo snel mogelijk. Het kabinet moet geen slag om de arm houden en om redenen van veiligheid en zekerheid de putten meteen volledig afsluiten en heropening daarvan onmogelijk maken. Dat vindt de Groninger Bodem Beweging (GBB).


Leestijd: 1 minuut

De gaskraan in Groningen moet onmiddellijk definitief dicht. Het is onacceptabel dat de gaskraan pas over een jaar, op 1 oktober 2024, definitief wordt gesloten. Dat stelt de Groninger Bodem Beweging, die in beroep gaat tegen het Vaststellingsbesluit van het kabinet waarin staat dat elf putten in Groningen nog een jaar open blijven.

De Groninger Bodem Beweging gaf haar reactie vrijdagmiddag tijdens een persbijeenkomst op Langoed Ekenstein in Appingedam.

Volgens voorzitter Coert Fossen is het nog een jaar open houden van de putten onverantwoord vanwege de veiligheid. “De seismische dreiging door toedoen van de gaswinning neemt weliswaar jaarlijks af, maar is nog steeds substantieel hoog. Bovendien blijkt de seismiciteit de laatste jaren steevast hoger dan verwacht”.

De tweede reden dat de GBB pleit voor het onmiddellijk definitief sluiten van de putten vormt de onzekerheid. “Elke Groninger wil nu een punt zetten achter de aardbevingsellende. Zij zouden één zekerheid kunnen krijgen, namelijk het onmiddellijk en voorgoed dichten van de putten, dat zou heilzaam zijn. Maar die zekerheid wordt de Groningers nu helaas niet geboden”.

Volgens de GBB kan alleen het definitief dichten van de putten de gewenste zekerheid geven, omdat je nooit weet wat een volgend kabinet eventueel zou willen doen met de gaswinning. En ook is het niet uit de sluiten dat er vangwege geopolitieke ontwikkelingen toch weer een beroep gedaan zou kunnen worden op het Groningse gas.

Volgens voorzitter Fossen is het kabinetsbesluit om de gasputten over een jaar definitief te sluiten, wel een stap in de goede richting. “Maar waar het ons om gaat is dat er nog steeds een slag om de arm wordt gehouden, en daar maken we ons zorgen om. Het kabinet moet gewoon kiezen voor Groningers boven gas, en de putten moeten daarom zo snel mogelijk volledig dicht”.