Nieuws

Groninger Dagblad/Drentse Courant uit fusieoverleg met Nieuwsblad van het Noorden


Leestijd: 1 minuut

De directie van de Noordelijke Dagblad Combinatie, uitgeefster van het Nieuwsblad van het Noorden, Groninger Dagblad en Drentse Courant, heeft een positioneringsgroep gevraagd op welke wijze de nieuwe fusiekrant straks het best in de markt gezet kan worden en wat de beste naam voor die krant zou kunnen zijn. Volgens deze groep is het het verstandigst de nieuwe krant Nieuwsblad van het Noorden te dopen.Maar volgens de redacties van Groninger Dagblad en Drentse Courant is dat een hoogst onverstandige keuze en is de titel ‘Nieuwsblad van het Noorden ‘ voor hen onaanvaardbaar en onbespreekbaar ‘Een oude titel voor de fusiekrant frustreert het fusieproces in hoge mate. Het handhaven van een oude titel is een vrijbrief voor het handhaven van de oude, ongewenste cultuur’, aldus de redactieraad, mede namens de hoofdredacteur Jan Bonjer. ‘Wanneer de nieuwe krant straks gewoon Nieuwsblad heet is er geen sprake van gelijkwaardigheid. Bovendien zal de titel ‘Nieuwsblad’ in bepaalde delen van het verschijningsgebied niet geaccepteerd worden door de lezers’, zo vrezen ze. De redacties wijzen er op dat bij andere krantenfusies vanwege de gelijkwaardigheid vaak gekozen werd voor een gecombineerde titel als NRC/Handelsblad, BN/DeStem of Twentse Courant/Tubantia. ‘De enige keer waarbij een oude titel werd gehandhaafd, bij de fusie van Haagse Courant en het Binnenhof, bleef succes uit’.Volgens een woordvoerder heeft het staken van de medewerking aan het fusieproces tot gevolg dat de redacteuren zich terugtrekken uit de werkgroepen die de fusie voorbereiden. ‘Er is daardoor een reëele kans dat de fusie in gevaar komt’, aldus de woordvoerder.