Nieuws

Groningse faculteit zoekt sponsor voor ziekenhuis Curaçao


Leestijd: 1 minuut

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het ziekenhuis met een subsidie van enige miljoenen guldens gesteund, maar kondigde drie jaar gelden aan die steun af te bouwen. Het is de bedoeling dat de Antilliaanse regering de financiering overneemt. Volgens Verhagen is het onwaarschijnlijk dat dat gebeurt. Hij probeert daarom alsnog een geldschieter in Nederland te vinden.,,Het bedrag is vrij gering, maar de effecten zijn groot”, zegt Verhagen. Hij vreest dat er jaarlijks tweehonderd kinderen zullen sterven als er geen geldschieter wordt gevonden.Het ministerie van BZK subsidieerde sinds 1967 de Nederlands Antilliaanse Stichting voor Hoger Klinisch Onderwijs (Nashko). Nashko zorgt ervoor dat jaarlijks 18 studenten van de Rijksuniversiteit Groningen hun co-schappen in het hospitaal kunnen lopen. De stichting betaalt ook de plaatsing van zes arts-assistenten bij kindergeneeskunde en chirurgie en zes chefs de clinique bij het ziekenhuis van Willemstad.Volgens Verhagen zullen de gevolgen van het stopzetten van de subsidie desastreus zijn voor de intensive care voor neonatologie (te vroeg geboren kinderen). ,,Deze zal ineenstorten en dan zal jaarlijks de helft van de 450 te vroeg geboren kinderen overlijden. De andere helft zal blijvend beschadigd zijn en aangewezen op zorg”, aldus Verhagen.