Nieuws

Groningse rechtbank: "Geen bestrijdingsmiddelen meer nabij natuurgebieden"

Telers nabij Natura 2000 gebieden mogen geen bestrijdingsmiddelen gebruiken, tenzij ze daarvoor vergunning hebben verkregen. Dat oordeelt de rechtbank Noord-Nederland in Groningen in een zaak van Milieudefensie Westerveld tegen telers die zonder vergunning een stuk land inrichtten voor lelieteelt.


Leestijd: 1 minuut

Groningse rechtbank: "Geen bestrijdingsmiddelen meer nabij natuurgebieden"
Groningse rechtbank: "Geen bestrijdingsmiddelen meer nabij natuurgebieden"

Door de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland is de inzet van bestrijdingsmiddelen in de omgeving van Natura 2000 gebieden voortaan taboe zonder vergunning Wet natuurbescherming. Deze uitspraak heeft gevolgen voor de landbouw en alle teelten die een negatieve invloed kunnen hebben op een Natura 2000-gebied. Alleen voor lang bestaande teelten kan een uitzondering bestaan. Dat meldt Milieudefensie in een persverklaring.

Telers moeten genoemde vergunning aanvragen voor drainage of het gebruiken van bestrijdingsmiddelen, zo heeft de rechter bepaald. Voorafgaand aan zulke bedrijfsactiviteiten moeten telers wetenschappelijk (laten) vaststellen dat de activiteit geen bijdrage levert aan de aantasting van het zogenoemde Natura 2000-gebied (beschermd natuurgebied). Zonder die zekerheid mag de overheid geen toestemming verlenen.

Belang van natuur

Elke vereniging of stichting die opkomt voor de belangen van de natuur kan de overheid nu dwingen om handhavend op te treden tegen telers die zonder vergunning bestrijdingsmiddelen gebruiken of verdroging veroorzaken bij beschermde natuurgebieden. Milieudefensie Westerveld had de provincie Drenthe om handhaving gevraagd toen telers zonder vergunning Wet natuurbescherming een stuk land inrichtten voor lelieteelt. De provincie vond dat hiervoor geen vergunning nodig is en wees het verzoek af.

(Foto boven: Bollenboos.nl).