Nieuws

Het kost je even 275 miljoen euro, maar dan heb je ook een volledige transformatie van de Grote Markt oostzijde

De Gemeente Groningen investeert fors in de nieuwe oostwand en het achterliggende gedeelte, waar vooral veel leegstand en verval was. Ondanks de veelheid van belangen is Groningen erin geslaagd een vergaand plan te ontwikkelen om de oostzijde een nieuw gezicht te geven. Daaraan vooraf gingen twee referenda en een jarenlang overleg met belangengroepen, bewonersorganisaties, deskundigen en individuele burgers in een open planproces. Forum Groningen was in veel opzichten de kern van het gedurfde nieuwe plan, waarbij een totale investering van 275 miljoen euro aan gemeenschapsgeld is gemoeid.


Leestijd: 2 minuten

Hebben het Forum Groningen en de Oostwand eigenlijk het resultaat opgeleverd wat indertijd werd gehoopt?
Hebben het Forum Groningen en de Oostwand eigenlijk het resultaat opgeleverd wat indertijd werd gehoopt?

Stedenbouwkundig plan
Door de transformatie heeft de Grote Markt de vorm en omvang teruggekregen van voor de Tweede Wereldoorlog. De oostwand is gesloopt en de nieuwe bebouwing is zo’n 18 meter naar voren komen te liggen, op de oorspronkelijke rooilijn. De parkeergarage achter de oostwand is eveneens verdwenen. Daarvoor in de plaats zijn er nu 380 parkeerplaatsen ondergronds. Op de plek van de gesloopte parkeergarage is een nieuw gebouw verrijst, het Forum Groningen. Deze publiekstrekker is gesitueerd aan een nieuw plein tussen de bebouwing van de oostwand en het Forum: de Nieuwe Markt. Onder de Nieuwe Markt is een fietsenstalling met ongeveer 1200 plekken. De zuidzijde van de Nieuwe Markt voorziet in een aantal nieuwe panden voor winkels, horeca en wonen. 

Nieuwe oostwand
De nieuwe oostwand bestaat uit drie panden en een verbindingsstraat tussen Grote Markt en Nieuwe Markt. Op de hoek met het Martinikerkhof staat sinds 2014 het nieuwe onderkomen van studentensociëteit Vindicat atque Polit. Het pand is ontworpen door architectenbureau De Zwarte Hond. 

In het middendeel van de oostwand staat een hotel naar een ontwerp van Müller-Reimann Architekten. Ontwikkelaar is VolkerWessels vastgoed, eigenaar wordt WestCord Hotels. Het hotel heeft meer dan 100 kamers, op de begane grond een grand café en op het dak een terras met zo’n 200 plekken. In het café en op het dakterras is iedereen welkom. 

Op de hoek met de Poelestraat wordt Merckt gebouwd. Ontwikkelaar is MWPO-Mensenborgh, het ontwerp is van het architectenbureau Powerhouse Company. Op de begane grond komen een koffiehuis, een food-market en een bierbrouwerij. In het middendeel bevinden zich appartementen en op het dak is een voor iedereen toegankelijk terras. 

Financiën
De bouw van het Forum is een onlosmakelijk onderdeel van het project “Grote Markt Oostzijde” dat als geheel financieel wordt begroot en bewaakt door de Gemeente Groningen. Het project zal naar verwachting in 2021 worden afgesloten. De totale gemeentelijke investeringen worden thans begroot op circa 275 miljoen euro. Het project zal worden gerealiseerd binnen de financiële kaders die de gemeenteraad hiervoor heeft bepaald. 

Van deze 275 miljoen investeert de gemeente circa 148 miljoen in gemeentelijk vastgoed te weten het Forum (101 miljoen), de parkeergarage (43 miljoen) en de fietsenstalling (4 miljoen). De andere geraamde kosten zijn heel divers. Ze bestaan onder andere uit archeologie, bouw- en woonrijp maken, verwervingen en schadeloosstellingen, de bouw van Nieuwe Markt zuidzijde en de nieuw sociëteit voor Vindicat, inrichting Forum, planontwikkeling, rente, reserve en nazorg.