Nieuws

Historische landgoederen in Groningen, Haren en Glimmen hersteld

Drie landgoederen in de provincie Groningen krijgen een opknapbeurt. Het gaat om landgoederen die alle drie binnen de grenzen van de gemeente Groningen liggen: landgoed Groenestein in Helpman (foto boven), De oude Mikkelhorst in Haren en het Quintusbos in Glimmen.


Leestijd: 1 minuut

Historische landgoederen in Groningen, Haren en Glimmen hersteld
Historische landgoederen in Groningen, Haren en Glimmen hersteld

Deze drie landgoederen zullen worden heersteld door Landschapsbeheer Groningen gaat drie landgoederen in onze provincie herstellen. De landgoederen worden beter zichtbaar gemaakt, het groen wordt hersteld en de terreinen worden toegankelijk gemaakt voor recreatie. Ook komen er thematische fiets- en  wandelroutes die de landgoederen met elkaar verbinden. De provincie draagt bijna € 144.000 bij aan het project.

Landgoed Groenestein

Landgoed Groenestein in Groningen is ontstaan rond het jaar 1685. 300 jaar lang lag Groenestein in het landelijk gebied onder Groningen. Nu is het onderdeel van de wijk Helpman. In het parkje worden de zichtlijnen hersteld, de waterpartij wordt schoongemaakt en oude of zieke planten worden vervangen. Ook worden de laanstructuren hersteld. 

De Oude Mikkelhorst
Landgoed de Oude Mikkelhorst in Haren is rond 1640 ontstaan. Hier wordt de singel onderhouden, oude landschapselementen worden hersteld en er komen nieuwe planten bij. 

Quintusbos
Het Quintusbos in Glimmen is oorspronkelijk onderdeel van het Huis te Glimmen. Het bos wordt onderhouden door Staatsbosbeheer. In het bos worden oude landschapselementen, waaronder de laanstructuren, hersteld. Ook komt er een vleermuizenonderzoek.

Bron: Provincie Groningen.nl

Landgoed Groenestein
Landgoed Groenestein