Nieuws

Hoe gaat het nu verder na de verkiezingen?

De gemeenteraadsverkiezing van de nieuwe gemeenteraad van Groningen is geweest. Hoe gaat het verder de komende tijd?


Leestijd: 1 minuut

Open Dag Stadhuis groot succes; gemeente denkt na over vervolg
Open Dag Stadhuis groot succes; gemeente denkt na over vervolg

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing is bekend. De definitieve uitslag met de definitieve zetelverdeling met de bijbehorende raadsleden wordt vastgesteld tijdens een openbare zitting van het Centraal Stembureau op maandag 21 maart om 10.00 uur. Deze openbare zitting wordt live uitgezonden op de website van de gemeenteraad.

Duidingsdebat

De lijsttrekkers van de gekozen partijen gaan woensdag 23 maart met elkaar in debat over de uitslag van de verkiezingen. Dit zogeheten duidingsdebat begint om 20.00 uur in zaal Topweer van het Provinciehuis en is zowel fysiek als online te volgen. 

In dit duidingsdebat kunnen de volgende vragen aan de orde komen: hoe waarderen de partijen de uitslag voor de eigen positie, hoe kijken de partijen in z’n algemeen aan tegen de uitslag, wat kan de samenstelling van het nieuwe college van B&W zijn en welke thema’s zijn belangrijk voor de komende raadsperiode?

Afscheid huidige raad

Het afscheid van de huidige gemeenteraad is op dinsdag 29 maart van 16.30 tot ca. 18.30 uur in de Stadskerk aan de Friesestraatweg. Deze vergadering is zowel fysiek als live te volgen. 

Installatie nieuwe raad

De nieuwe gemeenteraad wordt op woensdag 30 maart geïnstalleerd in een vergadering van 16.30 tot ca. 18.30 uur in de Stadskerk. Deze vergadering is zowel fysiek als live te volgen. 

Het huidige college van B&W blijft in functie totdat de wethouders in het nieuwe college van B&W zijn benoemd.

Foto: impressie raadzaal van verbouwd stadhuis, de werkplek van de nieuwe gemeenteraad.