Nieuws

Hoe raakt Groningen al haar afval kwijt? * Keuze uit twee opties; * Inwoners om ideeën gevraagd

Groningen staat aan de vooravond van het vaststellen van een nieuw afvalbeleid. In een stad met 230.000 inwoners is een goed en duurzaam afvalbeleid van enorm belang. In mei zal de gemeenteraad van Groningen een keuze maken uit twee mogelijkheden, en over de vraag of inwoners naar rato van door hen aangeboden afval gaan betalen. Maar eerst wil de gemeente vragen of inwoners ideeën hebben, en daartoe gaat een ‘afvalteam’ vanaf vandaag de wijken in.


Leestijd: 2 minuten

Staking Groningse vuilnisophalers: afvalbengstations dicht en afval wordt niet opgehaald
Staking Groningse vuilnisophalers: afvalbengstations dicht en afval wordt niet opgehaald

De gemeente Groningen streeft in eerste instantie naar zo min mogelijk afval. Het afval dat er uiteindelijk overblijft dient zoveel mogelijk gescheiden om opnieuw te kunnen gebruiken. Hiervoor is een goed afvalbeleid nodig. In januari heeft de raad bepaald dat er in eerste instanties twee opties voor het toekomstige afvalbeleid verder moet worden onderzocht.

Het gaat om de opties ‘extra voorzieningen’ en ‘Diftar per aanbieding’. In mei a.s. wordt er dan een definitieve keuze gemaakt voor één optie. De gemeente neemt in het onderzoek graag de inzichten van inwoners mee.

Bij deze optie plaatst de gemeente extra glas-, textiel- en papiercontainers zodat bewoners afval makkelijker gescheiden in kunnen leveren. De afvalstoffenheffing wordt bij deze optie berekend op basis van de grootte van het huishouden. Dit komt overeen met het huidige afvalbeleid van de voormalige gemeente Groningen.

Ook bij deze optie plaatst de gemeente extra containers. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast deel en een variabel deel. Het vaste tarief is voor ieder huishouden hetzelfde; daarnaast betaalt de inwoner een bedrag voor elke keer dat men afval aanbiedt.

In de week van 10 februari is een speciaal  ‘afvalteam’ van de gemeente Groningen op diverse plekken in de gemeente Groningen aanwezig om aan inwoners ideeën te vragen over het toekomstige afvalbeleid. Aanleiding is het aanstaande nieuwe afvalbeleid.

Per 2021 moet er een nieuw overkoepelend afvalbeleid zijn voor de hele gemeente. De gemeente neemt hiervoor graag de inzichten van inwoners mee.  Op dit moment hebben de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer ieder een eigen afvalbeleid. Inwoners kunnen ook via de mail hun mening achter laten, nl. via afval@groningen.nl

Maandag 10-02

10.00-11.00

Zernike, Zernikelaan

14.00-16.00

Winkelcentrum Paddepoel

Dinsdag 11-02

11.00-12.00

Forum Groningen

14.00-15.00

Weekmarkt Ten Boer, Koopmansplein

Woensdag 12-02

11.30-12.30

Noorderplantsoen, Kruissingel/Plantsoenvijver

14.00-15.00

Weekmarkt Floresplein

Donderdag 13-02

19.30-20.00

Forum Groningen

Vrijdag 14-02

14.00.-15.00

Weekmarkt Haren, Raadhuisplein

Zaterdag 15-02

11.00-12.00

Winkelcentrum Beijum-West

Naast de diverse straatsessies, aanvullende informatie in de diverse huis-aan-huisbladen,  kunnen inwoners ook digitaal hun mening achterlaten via afval@groningen.nl