Nieuws

Aanpassing afhandeling bevingsschade: vast bedrag van 5000 euro voor eerste schademelding

Ongeveer 200.000 huishoudens in het aardbevingsgebied kunnen binnenkort kiezen voor een vaste, eenmalige vergoeding van 5000 euro voor de schade die ze hebben geleden door de aardbevingen. Dat heeft het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) maandag bekendgemaakt. Het gaat alleen om mensen die een eerste schademelding hebben gedaan of nog nooit een claim hebben ingediend. Het IMG komt met de nieuwe aanpak om relatief kleine schades sneller af te kunnen handelen. Bovendien blijft op die manier meer tijd over voor ingewikkelde, tijdrovende schadekwesties.


Leestijd: 3 minuten

"Er gaat zeer veel capaciteit zitten in de afhandeling van die relatief kleine, eenvoudige schades. Terwijl de oplossing van complexe vraagstukken, zoals het bieden van duurzaam herstel, juist meer capaciteit vraagt", aldus het instituut. "In de schadeafhandeling ontstaan soms grote, moeilijk verklaarbare verschillen tussen vergoedingen, met soms zeer hoge vergoedingen in gebieden waar de bevingen de minste invloed hadden."

'Niet aanvaardbaar'
Volgens Bas Kortmann, bestuursvoorzitter van het IMG, zijn er soms ook grote verschillen in de adviezen over schades”, zegt Kortmann. ,,Soms zijn er in een straat vier huishoudens die schade vergoed krijgen, terwijl een vijfde buurman met hetzelfde huis nul op het rekest krijgt. Dat is gek en niet aanvaardbaar en daarom hebben we gezocht naar een oplossing.” 

Groningers genoeg gewantrouwd
Iedereen in het aardbevingsgebied die voor het eerst een schademelding wil doen, moet bewijs aanleveren. Het IMG gaat vragen om foto’s als bewijs. Daarnaast worden er nulmetingen verricht. ,,We kiezen bewust voor het vertrouwen van schademelders. De Groningers zijn al genoeg gewantrouwd”, zegt Kortmann. 

Een nieuwe manier om schade door mijnbouw te beoordelen, in combinatie met de mogelijkheid voor gedupeerden om te kiezen voor een eenmalig vast bedrag van 5000 euro, kan het afhandelingsproces verbeteren en versnellen, denkt het IMG. "Door een vaste vergoeding krijgt een potentieel grote groep woningeigenaren de kans het hoofdstuk rond fysieke schade snel te sluiten, zeker nu de gaskraan steeds verder dicht gaat en de kans op bevingen afneemt."

Droogt niet op
Volgens het IMG komen er wekelijks nog zo’n duizend nieuwe schademeldingen binnen, waarvan een groot deel in de randen van het bevingsgebied. ,,We dachten dat dit wel zou opdrogen, maar dat is niet zo”, zegt Kortmann. Op dit moment zijn er nog zo’n 30.000 schademeldingen in behandeling. Naar verwachting komt tweederde hiervan in aanmerking voor de vaste vergoeding van 5000 euro. Kortmann: ,,In de kern van het bevingsgebied is de kans groot dat je schade hebt, maar we zien ook dat veel huishoudens nog nooit een schademelding hebben gedaan. We gaan die huishoudens actief benaderen.” 

Met de nieuwe regeling kan het IMG ook kosten besparen. ,,Het opmaken van een schaderapport kost tussen de 4000 en 5000 euro”, zegt Kortmann. ,,We hebben ons afgevraagd of die kosten wel reëel zijn voor kleinere en eenvoudigere schades. Ik kan het de Groningers niet uitleggen dat we 4000 euro aan schadevergoeding uitkeren, terwijl we daarnaast nog 5000 euro aan kosten moeten maken.”

Uit de klauwen?
Volgens Kortmann worden vooral de Groningers beter van deze snelle en eenduidige regeling. ,,Of we dit moeten doen omdat de aanpak van de schade uit de klauwen is gelopen?”, zegt Kortmann. ,,Dat de Groninger het soms niet meer begrijpt, ligt aan de manier waarop de problematiek is aangepakt. Ik begrijp niet waarom de versterking en de schadeafhandeling uit elkaar zijn getrokken, maar dat kunnen we ook niet meer aanpassen. Met deze vaste vergoeding kunnen we in ieder geval snel nieuwe aanvragen afwikkelen. Snelheid is onderdeel van rechtvaardigheid. Dat is ook de les van de toeslagenaffaire.”

Duurzaamheidssubsidie
Iedereen met minstens 1000 euro toegekende bevingsschade kan op dit moment ook een subsidie aanvragen voor het verduurzamen van een woning. Het is nog niet bekend of die subsidie ook gaat gelden voor iedereen die gebruik maakt van de eenmalige vergoeding. ,,Dat is niet aan ons, maarwe gaan wel bepleiten dat die regeling ook voor deze mensen in stand blijft”, zo besluit Kortmann.