Nieuws

Johan Remkes mag bemiddelen in hoofdpijndossier stikstofconflict

Johan Remkes is opnieuw opgetrommeld door het kabinet. Ditmaal mag hij als onafhankelijke gespreksleider fungeren om te bemiddelen in het oplopende stikstofconflict tussen boeren en het kabinet.


Leestijd: 2 minuten

Dat meldt de NOS. De 71-jarige Remkes bleek in de laatste jaren onmisbaar als oplosser van hoofdpijndossiers. Het meest vers in het geheugen ligt het vlottrekken van de formatie van kabinet-Rutte IV. 

De Groninger heeft een lange staat van dienst in de politiek. Hij heeft ongeveer elke denkbare functie vervuld. Ooit begon Remkes als gedeputeerde in zijn thuisprovincie, daarna was hij lid van de Tweede Kamer, staatssecretaris, minister, vicepremier en commissaris van de koning. In 2018 kondigde hij aan met pensioen te gaan, om meer tijd te kunnen besteden aan zijn privéleven. Maar van die plannen kwam weinig terecht toen zich flinke politieke problemen aandienden in Den Haag – dat wil zeggen: de gemeente Den Haag.

Intussen was Remkes ook in het stikstofdossier gedoken. De Raad van State had in 2019 een streep gezet door het Nederlandse stikstofbeleid en Remkes moest als voorzitter van het Adviescollege Stikstofproblematiek een rapport uitbrengen hoe nu verder. Het advies van Remkes werd in juni 2020 gepresenteerd en dient als een soort brondocument van de huidige stikstofplannen van het kabinet.

Een paar maanden daarna werd hij waarnemend gouverneur in Limburg. Het volledige provinciebestuur was opgestapt om een subsidieschandaal en Remkes moest zorgen voor een nieuw bestuur. Nog tijdens zijn tijdelijke gouverneurschap mocht Remkes ook proberen een nieuwe regeringscoalitie te formeren. Het resulteerde in kabinet-Rutte IV.

Bemiddelaar boerencrisis

Nu moet Remkes het kabinet opnieuw te hulp komen als bemiddelaar in de boerencrisis. Boerenorganisaties en enkele oppositiepartijen reageren lauw tot uiterst kritisch op Remkes' aanstelling. Een VVD'er die met zijn rapport ook nog aan de inhoudelijke basis stond van het huidige stikstofplan kun je moeilijk een ‘onafhankelijke gespreksleider’ noemen, luidt de kritiek.

Politieke voorkeur op de achtergrond

Remkes zal dat waarschijnlijk pareren met verwijzing naar zijn verleden. Ook toen hij voorzitter van het Adviescollege Stikstofproblematiek was, kreeg hij soortgelijke kritiek. Maar ondanks zijn achtergrond als VVD'er bracht hij toch een stevig kritisch rapport uit over de plannen van een kabinet onder leiding van VVD'er Mark Rutte en dat vond hij niet lastig, zei hij tegen NRC: "Ik zit daar als onafhankelijk voorzitter. Als je je eigen politieke voorkeur in zo'n rol op de voorgrond plaatst en je eigen opvattingen door wil drukken, dan wordt het een hopeloze mislukking."

Toch bestaat de kans dat Remkes' tegenstanders zijn achtergrond wel op de voorgrond plaatsen, hoewel ook zij moeten toegeven dat Remkes in het verleden veel succes heeft gehaald. "Groot respect voor zijn staat van dienst, dat staat buiten kijf", aldus leider Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging. Nu is het aan hem om de critici die denken dat hij automatisch aan de kant van het kabinet staat ervan te overtuigen dat ze spoken zien.