Nieuws

Kardinge zonder ijsbaan: ondenkbaar!

De donkere wolken boven de ijsbaan op Kardinge stemmen ons somber, maar helaas verbazen ze ons niet. Na de gemeenteraadsverkiezingen begin 2022 voorzagen wij al dat er politiek gezien een hele andere wind zou gaan waaien.


Leestijd: 2 minuten

We gingen van vijf wethouders naar acht en daarbij kwam er zelfs een voor de “eiwittransitie”. Uit het coalitieprogramma bleek tot ons verdriet de ondernemer vooral ondergeschikt noodzakelijk kwaad: de hoofdthema’s waren met name groen, duurzaam, diversiteit etc.

Na anderhalf jaar zien we de consequenties van dit beleid maar al te goed. Gerenommeerde ondernemingen vertrokken uit de gemeente en met sportgeoriënteerde en leisure-achtige bedrijven bleek de coalitie weinig op te hebben.

Zo moest de Drafbaan sluiten, wordt er geen medewerking verleend aan de marathon in 2024 en nu blijkt ook het Casino de stad te verlaten. Verruiming van de zondagopeningstijden voor de retail (Broodje van eigen deeg) was onbespreekbaar en op dit moment dreigt er zelfs de invoering van reclamebelasting. Daarentegen werd bijvoorbeeld een budgetoverschrijding van 13 miljoen voor de nieuwbouw van Vrijdag (van 37 naar 50 miljoen!) zonder blikken of blozen geaccepteerd.

Hieruit kunnen we inmiddels wel opmaken dat de focus van de huidige coalitie vooral gericht is op kunst & cultuur en aanzienlijk minder op sport & spel. Met dit gegeven in het achterhoofd lijkt de berusting in het eventuele vertrek van de ijsbaan bij Kardinge bij deze coalitie heel erg voor de hand liggend, indien omringende gemeenten niet bereid zouden zijn om mee te betalen.

Dat zou een uiterst pijnlijk besluit zijn. Al ruim twee jaar wordt er volop gewerkt aan de intentie om van het toch al zo fraaie Kardinge-gebied een nog meer bruisende vitaliteitscampus te maken. Geïnitieerd door de gemeente en het Alfa College en omarmd door vele andere partijen, waaronder de in het gebied gevestigde ondernemers.

Diverse plannen en scenario’s kwamen voorbij en in al deze plannen gold een prominente rol voor de ijsbaan, die immers bij uitstek een van de publiekstrekkers is. Het mogelijke uitsluiten van de aanwezigheid van die ijsbaan – die niet alleen belangrijk is voor de stad, maar voor een hele grote regio – is dan ook volstrekt onacceptabel en ook absoluut niet nodig.

Uiteraard zullen de voorliggende plannen grote financiële uitdagingen met zich meebrengen, maar door het vroegtijdig betrekken van partijen als projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en commerciële partijen bij deze planvorming, zouden ongetwijfeld veel uitdagingen kunnen worden omgezet naar pakkende resultaten en naar het behoud van een prachtig en sportief gebied voor onze gemeente.

Dat je als zesde stad van Nederland geen casino meer hebt is al bizar genoeg, maar zonder ijsbaan zou de blamage compleet zijn. De ijsbaan hoort bij Kardinge zoals de Martinitoren bij de Grote Markt.

Guus Vries, voorzitter Vereniging Bedrijven Noord-Oost (VBNO)