Nieuws

Kwaliteit van leven daalt tot dieptepunt sinds begin coronacrisis

De kwaliteit van leven was sinds het uitbreken van de coronacrisis nog niet zo laag. De Noord-Nederlanders geven het leven momenteel een 6,9. Jongvolwassenen geven het leven zelfs een 6,0. In de zomer was het gemiddelde cijfer een 7,7 en aan het begin van de coronacrisis gaf iedereen het leven nog een 7,4. De mentale gezond is gedaald tot een dieptepunt.


Leestijd: 2 minuten

Kwaliteit van leven daalt tot dieptepunt sinds begin coronacrisis
Kwaliteit van leven daalt tot dieptepunt sinds begin coronacrisis

Volgens het UMCG valt ook op dat de onderlinge verbondenheid een duik heeft gemaakt. Minder dan de helft van de mensen voelt zich nog verbonden met anderen, ten opzichte van 70 procent in maart 2020. Dit blijkt uit het Lifelines Corona-onderzoek van onder andere het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen waarvoor zo’n 30.000 Noord-Nederlanders sinds maart 2020 al 19 keer een vragenlijst invulden over hun fysieke en mentale gezondheid.

Door alle lagen van de bevolking een dalende trend
Uit het onderzoek blijkt dat in alle bevolkingsgroepen de kwaliteit van leven is gedaald. Er zijn veel mensen die zich somber, lusteloos of eenzaam voelen. Deze dalende trend is in alle lagen van de bevolking zichtbaar, ongeacht leeftijd, opleidingsniveau, geslacht en soort huishouden. “Ongetwijfeld zijn er mensen die zich afvragen of zij de enigen zijn die vermoeid of somber zijn”, zegt hoogleraar genetica Lude Franke (UMCG). “Ons onderzoek laat onmiskenbaar zien dat deze gevoelens in iedere laag van de bevolking worden ervaren. Wellicht biedt het mensen enige troost dat zij niet de enigen zijn die op dit moment worstelen met de gevolgen van corona.”

Jongvolwassenen worden hard geraakt
Hard geraakt worden jongvolwassenen, die hun leven nu een 6,0 geven, terwijl dit in de zomer nog een 7,7 was. De maatregelen treffen bijvoorbeeld de studenten hard. Ze hebben online onderwijs, kunnen niet aan het werk in de horeca en er is vooral weinig sociale interactie. Een andere verklaring is dat zij relatief vaak positief zijn getest op COVID19 (7%, tegenover gemiddeld 3,5%) of dat een van hun huisgenoten positief is getest, waardoor studentenhuizen vaak in quarantaine moeten.

Hoogopgeleide mensen tóch naar kantoor
Ondanks de strenge lockdown-maatregelen is er één groot verschil zichtbaar ten opzichte van de eerste lockdown: veel meer mensen gaan nu naar hun werk. In de eerste lockdown werkte 40 procent op locatie, nu werkt 51 procent op zijn normale werkplek. Met name hoogopgeleide mensen gaan weer vaak naar hun werk toe, terwijl ze dat in de eerste golf niet deden.

Leren van data
De onderzoekers willen de resultaten van het Lifelines-onderzoek gebruiken om te kijken welke risicofactoren er zijn om corona op te lopen. Ook kunnen ze zien welke maatregelen welke effecten hebben en wat de impact is op het welzijn van de Nederlanders. 

Alle resultaten van dit onderzoek zijn te bekijken op www.coronabarometer.nl.