Nieuws

Lerarenopleidingen NHL Stenden verkassen naar pand Gasterra

Het kantoorpand van GasTerra aan de Stationsweg in Groningen biedt met ingang van 2025 onderdak aan zo’n 1.000 studenten van de lerarenopleidingen van NHL Stenden. Voor de hogeschool komt hiermee 'een langgekoesterde wens' voor ‘voor een prominente en duurzame locatie in de binnenstad’ uit.


Leestijd: 1 minuut

“We zijn zeer verheugd dat we mogen terugkeren naar de binnenstad van Groningen. Met deze verhuizing investeren wij in toekomstbestendig onderwijs vanaf een inspirerende locatie,” licht CvB-lid Marc Otto toe.

Na de fusie van NHL en Stenden in 2018 ontstond de wens om beide locaties aan het Zernikeplein en de Phebenstraat samen te voegen tot één unieke locatie in de binnenstad van Groningen. Na een intensieve zoektocht bleek er destijds geen passende locatie beschikbaar. Daarom werd dankbaar de huidige locatie aan de Eemsgolaan gehuurd, verbouwd en zo tijdelijk geschikt gemaakt voor de populaire onderwijsvorm Design-Based Education.

Iconische locatie met hoge duurzaamheidsstandaard

De zeer gewilde locatie staat vlak naast het Centraal Station. Het voormalige ABN AMRO pand, dat uit de jaren tachtig dateert, werd in 2013 door huidige gebruiker GasTerra volledig gerenoveerd en gemoderniseerd door onder meer zonnepanelen, driedubbel glas, warmtepompen en warmte-koude-opslag toe te voegen. Na de renovatie was het pand het meest duurzame gebouw van Nederland en ontving het zelfs een eervolle vermelding in de Happy Building Index.

Die hoge duurzaamheidsstandaard komt goed uit: NHL Stenden heeft als doel om al haar gebouwen in 2040 Paris Proof te hebben. Deze duurzame A-locatie draagt bij aan onze SDE ambities.

Het gebouw met energielabel A+ is ongeveer 5.000 m² groot. Het is zeer geschikt voor het vernieuwende onderwijsconcept Design-Based Education en zal na een kleine verbouwing beschikken over diverse ateliers, praktijklokalen, een grote kantine, integrale werkplek omgevingen, vergaderfaciliteiten, ontmoetingsruimten en voorzieningen voor hybride onderwijs.

De huur van het pand aan de Stationsweg sluit aan bij het Strategisch Huisvestingsplan van NHL Stenden. Huisvesting wordt in dit meerjarenplan zo goed mogelijk afgestemd op het onderwijs van nu en de toekomst. Zo wordt ingespeeld op trends en ontwikkelingen als Design-Based Education, de Sticky Campus, de verduurzamingsopgave, dalende studentenaantallen en stijgende huisvestingslasten.